Ingen skoler kan ifølge Mikkel Mørk Hegnhøj føle sig trygge i forhold til forslaget om en ny skolestruktur. Arkivfoto

Ingen kan ifølge Mikkel Mørk Hegnhøj føle sig tryg i forhold til forslaget om en ny skolestruktur. Arkivfoto

Debat: Skolestruktur og skolernes solidaritet

Mikkel Mørk Hegnhøj, Emborgvej 79, Boes 8660 Skanderborg

Mikkel Mørk Hegnhøj, Emborgvej 79, Boes 8660 Skanderborg

Debat Som nytiltrådt halvpart af formandskabet for Bjedstrup Skoles bestyrelse er det en speciel opgave at engagere sig i en skole, som for nuværende står til afvikling - Bjedstrup og Hylke skole blev som bekendt taberne i spillet om skolelukningerne.

Skolelukninger, som det er lykkedes nogen at få ind i reformen som en helt uomtvistelig løsning på "problemer" med vækst i kommunen. Det virker ganske paradoksalt, at vækst skal rime på afvikling, eller også er der bare nogen, der må ofres for det generelle fremskridt.

Men er alle andre gået fri? I forlængelse af at forslaget til skolestrukturreformen blev sendt i høring, har jeg virkeligt savnet stemmer fra alle de skoler i Skanderborg kommune, som ikke umiddelbart står som taberne i det her spil.

Det er meget forståeligt en befriende fornemmelse ikke at være dem, der blev ofret for fremskridtet, men jeg har haft samtaler med byrådsmedlemmer, som har givet udtryk for at have peget på at andre skoler da selvfølgeligt også skulle være lukket.

Der er absolut ingen grund til at tro at man som skole i Skanderborg Kommune kan hvile på laurbærrene. I det nuværende forslag, er der en række uafklarede punkter, indarbejdet som forslag 11 (lad os bare kalde det eventuelle reformelementer). Der skrives om yderligere analyse af potentialer ved bl.a fælles ledelse på mindre skoler, etablering af mellemformer ift. specialundervisning og almen undervisning, analyse af fremtidig sikring af kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet i Låsby, Galten, Skovby og behov for eventuelle yderligere skoledistrikts-justeringer.

Betyder det at Voerladegård og Ejer Bavnehøj skal dele ledelse fremadrettet? Hvad kan mellemformer betyde for Gl. Rye? I Låsby, Galten og Skovby er man åbenbart ikke nået i mål med sikring af kapaciteten, gad vide hvad det betyder af potentielle skolelukninger og sammenlægninger? Og så skal vi forresten også kigge på om skoledistrikterne skal ændres yderligere.

Det sidste punkt tænker jeg er interessant for Mølleskolen i forbindelse med den nye skole i Ry. I et nyligt interview i Uge-Bladet Skanderborg, kan man eks. læse om Jens Szabos holdning til store skoler: "…skoler kan også blive for store. Det er blandt andet derfor, en ny skole i Ry ikke bliver en del af Mølleskolen, men en selvstændig skole…" Det virker som om hele løsningen omkring den nye Ry skole og hvilken indvirkning det får på Mølleskolen og Knudsøskole er ganske uafklaret.

Hvad tænker ledelsen og bestyrelsen på Mølleskolen og på Knudsøskole omkring det åbne spørgsmål om skoledistrikterne i Ry? Hvor længe forventer man at holde det ene spor åbent på Knudsøskolen, som en lille satellit til en 3 eller 4 sporet skole på den anden side af Knudsø? Alle disse forslag er dejligt bekvemt lagt ind, så man kan komme med yderligere justeringer, skulle man finde det påvist som værende en god ide, rentabelt etc.

Det gør ikke mig mere tryg, at alle skolerne bliver sat i sådan en situation, når man læser hvad en gruppe forældre fra Hylke har gravet frem via en aktindsigt i kommunikationen mellem kommunens administration og BDO i forbindelse med at påvise det rentable i skolelukningerne: Hele fire gange fra februar til juli 2020 blev BDO bedt om at regne på forskellige løsninger for at lukke klasselokalerne i Hylke.

I de første tre gav det underskud....Men administrationen gav ikke op så let. Derfor bad de BDO om at regne baglæns og finde ud af, om man ved at "file på forudsætningerne" kunne finde et positivt resultat for lukning af indskolingen i Hylke. Det lykkedes jo som bekendt at "file forudsætningerne" så lukningen kan påvises at være rentabel.

Som skoler i Skanderborg kommune bør vi stå skulder ved skulder om en retfærdig behandling af kommunens administration og politikerne. Bjedstrup Skoles bestyrelse har indgivet høringssvar til aftalen i sidste uge. Jeg kan på nuværende tidspunkt (4. oktober) ikke se at repræsentanter fra andre institutioner, foruden Tusindfryd i Hylke og Bjedstrup Skole og Børnehus har givet deres mening tilkende i høringssvarene.

Jeg ser frem til at læse disse i de kommende uger og få et bredere perspektiv på aftalen, forudsætningerne og alle de uafklarede spørgsmål. Vi kan måske alle sammen se frem til at punkt 11 i sin helhed er et opdrag til en ny ”reform” - gad vide om den kommer i 2021?

Publiceret 07 October 2020 15:15