Debat: COWIs tal fejler ikke noget, men de er heller ikke rigtige

Morten Birch Larsen, Emborgvej 118, Alken

Det vil derfor klæde politikerne, at kigge lidt på usikkerhederne i de prognoser, de så sikkert læner sig op ad i forslaget til ny skolestruktur. Og ikke mindst lytte til de mennesker, der faktisk bor i landsbyerne, og ved hvad der sker i lokalområderne.

For nej, COWIs tal er ikke forkerte. Men de er heller ikke rigtige. COWIs tal er det bedste bud på udviklingen af elevtallet på Bjedstrup Skole ud fra de forudsætninger, som COWI bruger i deres model.

Trine Frengel udtaler 'Vi ser på, hvordan det har været de seneste tre år og antager, at det på den lange bane er sådan, det vil fortsætte med at være i årene frem'. Så kan man jo spørge sig selv, hvorfor det så har været nødvendigt at bruge skattekroner på at lave nye prognoser i både 2018, 2019 og 2020?

Men forudsætningerne er ikke stationære. De er dynamiske og ændrer sig hele tiden. Det kan man få syn for, hvis bare man sammenligner prognoserne for 2018 og 2019. I 2018 forudsiger prognosen, at der vil være 8622 folkeskoleelever i Skanderborg kommune i 2030. I 2019 siger prognosen 10252 elever i 2030. I løbet af et år har forudsætningerne ændret sig så meget, at prognosen forudsiger, at der godt 10 år frem i tiden vil være 1630 flere skoleelever i kommunen.

COWI skriver selv i deres elevtalsprognoser, at de indeholder en række usikkerheder, at der kan være store variationer fra år til år i søgemønstre, at de faktiske børnetal kan afvige fra befolkningsprognoserne.

At se på hvordan tallene har været de sidste tre år, og bruge det til at forudsige udviklingen er heller ikke forkert. Men det er drøn usikkert, når man bruger udviklingen de sidste tre år, til at forudsige udviklingen de næste 16 år. Og den usikkerhed bør politikkerne forholde sig til og ikke bare læne sig blindt op ad.

Liv i Landsbyernes har forholdt sig til den usikkerhed, ved ganske enkelt at spørge alle forældre i skolens distrikt, om deres børn, som er født i perioden 2015-2020, skal gå på Bjedstrup skole. Faktisk har forældrene bekræftet deres valg med en underskrift. Altså en slags skoleforhåndsindskrivning.

Dette giver en tilslutningsprocent til skolen på over 90 procent. Altså et rigtigt tal som er bekræftet, og ikke bare beregnet ud fra en lang række forudsætninger. Og et tal som betyder, at elevtallet på Bjedstrup skole i 2026 vil være mere end 25 procent højere end COWIs prognose forudsiger.

Publiceret 01 October 2020 08:00