Debat: Thomas Cordtz, er det vejen frem for de konservative?

Mia Thybo, Stenløkkeparken 15, Hylke

Som valgt medlem for de konservative i Skanderborg byråd taler du meget om landsbyernes fremtid, om skolernes kvalitet og fagligheden, og om vigtigheden af lokale forhold, samt at hensynet til vores landsbyer er vægtet i arbejdet med den nye skolestruktur.

Derfor undrer det mig, hvorfor jeg bliver nødt til at forholde mig til spørgsmålet om, hvordan du og de konservative kan stå inde for lukning af velfungerende landsbyordninger? For det er dét, der reelt sker, hvis forslaget om at nedlægge undervisningen i Hylke og lade vores børnehave blive en del af Dagtilbud Skanderborg vedtages. Vores landsbyordning har en lokal indskolingsafdeling placeret i det bakkede Hylke, i Skanderborgs nyeste og grønneste skolebygning. Her tillader klassernes størrelse effektiv og gavnlig undervisning på tværs af årgange, og samtidig at der tages hånd om den enkelte elev? Her samarbejdes fortrinligt med børnehaven hver eneste dag på en måde, der på én gang og sjælden vis er både prisbillig og tryghedsskabende.

For 5 år siden stod kommunen med en stor udgift til at renovere den gamle skole i Hylke, men som mange gange før og siden gik hele byen sammen og fandt en brugbar løsning, som sparede kommunen for mange millioner – Hvis ikke dette kendetegner et velfungerende lokalsamfund, hvad gør så?

Du har ved flere lejligheder udtalt at bevarelsen af et lokalt skoletilbud kan være altafgørende for en landsbys fremtid, at du vil landdistrikterne det bedste og se dem i udvikling. Hvordan kan du så komme frem til den logiske konklusion at lukning af vores skoleafdeling er nødvendig, når du selvfølgelig er klar over de afledte konsekvenser og tab for vores landsby, som også vil gå hen og blive byrådets næste hovedpine? Du er på vej til at medvirke til at stjæle vores børns grundlag for en rolig start i trygge rammer, i stedet udskiftet med 3 år mere med lange, daglige busture for vores helt små børn – tid de ikke får tilbage, og som ikke bidrager til deres udvikling.

Du påstår, at du til enhver tid vil kæmpe for de gode, borgerlige værdier og for familierne, hvilket er i direkte modstrid med det du gør for Hylke nu? Lige nu ser vi ingen respekt for vores aktive, frie valg for vores familieliv eller for vores muligheder for en sammenhængende hverdag i det hele taget.

Du har selv følt dig nødsaget til at gå ud af budgetforhandlinger, fordi du ikke forstår, at de andre byrødder ikke kan se, at skattestigninger er en fejlslutning. Så forstår jeg ikke at du, kære Thomas, omvendt ikke vil se på, at det mangelfulde grundlag bag de beregnede ”besparelser” for Hylke, som Børne- og Undervisningsudvalget blev præsenteret for, lige nu er ved at føre til katastrofale fejlslutninger. Frustrerende, Ja! Især når det er så simpelt at konstatere, at afledte merudgifter ikke er med i beregningen.

Noget tyder også på at du, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, og SF ikke har opdaget, at der i januar 2019 trådte en ny lov om strategisk planlægning for landsbyer i kraft, hvor kommunerne er forpligtet til at arbejde med planlægningen af alle deres landsbyer? Eller er det måske netop Skanderborgs strategi at afvikle landsbyerne?

Som borger, opfattes i 4 partier i øjeblikket mere som en bestyrelse, hvor man ikke kan skelne mellem de forskellige partiers værdier!

Så kære Thomas, stop med ar gemme dig bag Frands og Trines skørter og kæmp for det du siger du står for.

Publiceret 29 September 2020 13:00