Foto: Per Bille

Foto: Per Bille

Debat: Et rigtig godt budget

Ole Drøgemüller, byrådsmedlem for Socialdemokratiet

I den socialdemokratiske byrådsgruppe er vi ret tilfredse med resultatet af budgettet for 2021. Vi er tilfredse fordi budgettet indeholder en lang række forbedringer. Det er blandt andet:

• Annullering af tidligere besluttet besparelse på 10 millioner på dagtilbud og skoler, således at den ikke udmøntes.

• Ekstra midler til at styrke fraværsindsatsen i folkeskolerne. En del elever har meget fravær og vi ønsker at investerer i at nedbringe dette.

• Handicapområdet har været under hårdt pres og stod overfor markante besparelser. Vi har i stedet valgt at tilføre området 11,7 millioner kroner i 2021, så besparelser undgås.

• Flere penge til Fritidspas ordningen, således at ingen børn skal afholdes fra glæden ved at være en del af foreningslivet grundet økonomi.

• Penge til de mange gode frivillige kræfter bag Skulpturby Galten.

• En styrkelse af den grønne omstilling ved at forsøge Klimapuljen til fem millioner kroner årligt.

• Flere penge til cykelstier og sikre skoleveje.

• Massive investeringer i anlæg af nye daginstitutioner, ny skole i Ry, nye plejehjem m.v. Vi er stjerne glade for alle de nye indbyggere vi får til kommunen – og vi erkender samtidig vi har svært ved at følge med. Dette får vi for alvor gjort noget ved med dette budget!

• Ny idrætshal i Hørning.

• Midler til en meget tiltrængt modernisering af Skanderborg Svømmehal. Vi falder ikke i den grøft at hvis ikke alle byer kan få en svømmehal, så må INGEN få én! Alle i Skanderborg Kommune vil kunne få gavn og glæde af den kommende renovering og udvidelse af Skanderborg Svømmehal. Og vi har med denne løsning faktisk lagt et spor ud for, hvordan også Ry og Galten kan komme i spil med deres svømmehals projekter, som nyder berettiget stor lokal opbakning i de to byer.

Der kunne faktisk nævnes ganske ganske mange yderligere gode tiltag i budgettet for 2021. Vi har valgt at finansiere det dels gennem besparelser på udvalgte områder og dels gennem en mindre skattestigning på samlet 0,30 procent når den er fuldt indfaset om tre år. Det vil ca. betyde godt 125 kroner mere i skat pr. måned for en gennemsnitshusstand.

I den Socialdemokratiske byrådsgruppe er vi ikke vilde med skattestigninger og skatten er da heller ikke steget under de seneste mange års socialdemokratisk ledelse af kommunen. Den steg sidst Venstre havde borgmesterposten – og her steg den 0,50 procenter.

Med det tab vi stod overfor som følge af udligningsreformen var der to veje at gå; den ene store besparelser på alle områder eller den anden med en mindre skattestigning og udvalgte besparelser. Vi valgte den sidste – ikke mindst fordi vi tror på det er den løsning et stort flertal af de mange dygtige, aktive og energiske borgere vi har i kommunen ønsker!

Og vi er super glade for at et så stort flertal i byrådet har valgt denne kurs sammen med os; 27 ud af 29 byrådsmedlemmer.

Publiceret 28 September 2020 16:00