Martin Frausing Poulsen

Martin Frausing Poulsen

Debat: Ros fra DF til landsbykonference

Martin Frausing-Poulsen og John Haarup Laursen, Dansk Folkeparti, medlemmer af Skanderborg byråd

Allerførst en meget stor tak til Helene Simoni og Pil Brudager fordi I tog initiativ til at arrangere og afholde en landsbykonference. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi var noget spændte på, hvad vi ville få med hjem fra konferencen, da vi tidlig lørdag morgen drog mod Himmelbjerggården. Da vi kørte den anden vej hjemad om aftenen, var vi meget enige om, at denne dag var givet rigtig godt ud.

Vi var selvfølgelig godt klar over, at vi i kommunen har mange rigtig aktive landsbyer, hvor 'ildsjæle' forsøger at holde liv i dem, men vi fik nogle rigtig gode historie fra det 'virkelige liv' som eksempelvis fra Svejstrup Præstegård, hvor naboernes samles til fest, eller i Skjørring, hvor man gik sammen om at lave et mødested for hele byen - ikke at forglemme Ejer Bjerge, der i sidste øjeblik fik sat sig sammen og fik fundet nogle penge, så det var muligt at søge nogle fonde. Historier der bekræfter at der er liv i landsbyerne.

Det glæder os også, at flere af vore landsbyer fornylig har modtaget store summer penge fra Nordea Fonden, noget der betyder, at landsbyerne får mulighed for at udvikle sig endnu mere.

For Dansk Folkeparti har vore landsbyer altid været en vigtig del af vores politik og som tidligere skrevet, så var vi meget glade for at det var muligt for, os at deltage i landsbykonferencen, for nu ved vi endnu mere om, hvad man går og laver i landsbyerne, og hvilken vej man ønsker at gå og kan derfor, som byrådsmedlemmer tale med om hvad det er vore landsbyer vil.

I Dansk Folkeparti havde vi håbet, at vi allerede før sommerferien var kommet i gang med at få lavet en landsbypolitik, sådan gik det ikke! Men nu er vi nødt til at komme i gang med det, for det blev gjort klart på konferencen, at vore landsbyer vil udvikle sig, godt nok på forskellige måder, men de har alle det mål, at det skal være godt og rart at leve i landsbyerne i Skanderborg Kommune.

Jo, vi var glade da, vi forlod Himmelbjerggården efter en lang dag, også fordi vi med stor tilfredshed kan glædes over de mange 'ildsjæle', vi har ude i landsbyerne. De fortjener, at vi i byrådet støtter op om dem og det arbejde, de udføre.

Publiceret 25 September 2020 10:00