Buslinje 21 i Skanderborg skal fremover køre på el. Skiftet sker i forbindelse med næste udbud af buskørselsen. Arkivfoto

Buslinje 21 i Skanderborg skal fremover køre på el. Skiftet sker i forbindelse med næste udbud af buskørselsen. Arkivfoto

Debat:

Grøn budgetaftale med flere cykelstier

SF’s byrådsgruppe, Søs Elmstrøm og Claus Leick

debat Masser af velfærd og stort set ingen besparelser, er vigtige elementer i den nye budgetaftale for Skanderborg Kommune. Dertil en lille skattestigning, som SF synes er helt nødvendig for at modregne den ekstraregning, vi har fået i forbindelse med den nye udligning.

I SF glæder vi os særligt over alle de grønne tiltag, som budgetaftalen også indeholder. Vi er godt igang med den grønne omstilling, men slet ikke i mål endnu og klima vil komme til at fylde væsentlig mere i de kommende år. Både i vores budgetter, men især med de handlinger, vi som kommune sætter igang i samarbejde med borgere og virksomheder.

Grøn omstilling handler især om at vi alle begynder at ændre adfærd og udleder mindre CO2 i vores hjem, når vi transportere os, når vi handler og holder ferie.

Denne proces hjælper budgetaftalen lidt på vej:

• Borgernes mulighed for at leve og handle grønt og klimarigtigt skal styrkes. Det skal ske gennem opsøgende vejledning, rådgivning og reparationsværksteder, hvor kommunens biblioteker, samt aktiviteterne hos Renosyd og Skanderborg Ungdomsskole sammentænkes i indsatsen.

• Der etableres en klima- og miljøskov på et kommunalt areal, hvor borgerne kan deltage i forskellige aktiviteter med fokus på klima, miljø og biodiversitet.

• Klimaskoven skal sammen med andre naturlokaliteter være centrum for et undervisningsprojekt om ”Natur- og Klimaskolen”, der som et forsøg tilbyder “grøn” undervisning til udvalgte klasser i kommunens skole.

• Biodiversitet skal tænkes ind i alt, hvor det giver mening. Bestøvende insekter skal have bedre vilkår i offentlige områder og private haver, og de skal have mere at leve af langs grøfter og i parker.

• Buslinje 21 i Skanderborg skal fremover køre på el. Skiftet sker i forbindelse med næste udbud af buskørselsen.

• Kommunale benzin- og dieselbiler udfases og erstattes af mere miljørigtige biler fx elbiler i takt med, at bilparken udskiftes

• Kommunens cykelstipulje på 5 mio. om året ”fyldes puljen op” med yderligere 2 mio. kr. i 2021 og 2022

• Kommunens klimapulje øges så der i de kommende år vil være næsten 5 mio. til nye klimaprojekter.

Publiceret 24 September 2020 17:30