Der er strid om, hvilke tal, der er de rigtige, når det handler om søgningen til Bjedstrup Skole. Foto: Sonne

Der er strid om, hvilke tal, der er de rigtige, når det handler om søgningen til Bjedstrup Skole. Foto: Sonne

Debat:

Det er en ommer!

Thomas Skovbo, Svejstrupvej 31, Skanderborg

Indstillingen var et lukke Hylke og Bjedstrup skole for at spare penge. Undervisnings – og Børneudvalget i Skanderborg Kommune havde fået en opgave: Der skal spares! En træls opgave, når Skanderborg kommune er en af de kommuner, der i forvejen bruger færrest penge pr elev på kommunens skoler.

Med udsigt til mange flere børn i de kommende år, skulle der findes flere pladser, men til færre kroner! Held og lykke med den opgave. Jeg vil undlade at bringe begreber som trivsel, livskvalitet, undervisningskvalitet eller faglighed på bane, da det bliver for nedslående at tænke på som forælder i Skanderborg kommune.

Mon vi får et kvalitetsløft i skolerne, hvis vi sparer yderligere på skoleområdet? Det er nok temmelig tvivlsomt. Derimod vil jeg gerne, igen, pege på, at de børnetal, som udvalgets argumenter står og hviler på, ikke stemmer overens med virkeligheden i området omkring Bjedstrup skole.

Et landsbyområde i vækst, og et landsbyområde med en tilslutningsprocent på 89 pct. til den lokale landsbyskole. Det tal taler også for sig selv. Udvalget regnede med en gennemsnitlig klassekvotient på 11,9 barn pr. klasse på Bjedstrup skole i årene 2022 til 2026. Det tal passer bare ikke med antallet af skolesøgende børn i området.

Efter en faktisk optælling, hvor forældre til børn i området har tilkendegivet og skrevet under på, at deres barn efter planen skal starte på Bjedstrup skole, ender det tal på 17,0 barn pr. klasse i årene 2022 til 2026.

17 børn pr. klasse i en landsbyskole er intet mindre end – perfekt. Forskning på området peger på, at 10 elever pr. klasse er for lidt og flere end 26 er for mange. 17 elever i et område i vækst er perfekt!

Udover de børn, der allerede bor i området, er der planer om store udstykningsprojekter, der vil tilføje endnu flere børn og familier. Området omkring Bjedstrup skole tiltrækker flere og flere familier, der bevidst søger livet på landet, fællesskabet og sammenholdet.

Det gode liv for mange børnefamilier, der søger netop dét. I den landsby, hvor jeg selv bor, Svejstrup, har et generationsskifte betydet, at det vrimler med børn og barnevogne. Dét vil med tiden præge hele området omkring Bjedstrup skole og Børnehus.

Der vil komme mange flere børnefamilier i de kommende år, og de familier vil starte i vuggestuen, fortsætte i børnehaven og starte på Bjedstrup skole – som man vil lukke! Det er ok at tage fejl, og det er også ok at tælle forkert – men det er ikke ok at holde fast i en virkelig dårlig beslutning. Det er en ommer!

Publiceret 24 September 2020 12:30