Debat: Det koster indflydelse, når ideologi bliver til fanatisme

Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Kjeld Jensen, byrådsmedlemmer for Dansk Folkeparti i Skanderborg,

Det er ikke en hemmelighed, at Dansk Folkeparti ved starten på dette års budgetforhandlinger ikke vidste, om vi kunne deltage eller ej. Usikkerheden opstod i kølvandet på "Forslag til ny skolestruktur", som byrådet for kort tiden sendte i 8 ugers høring.

Efter et godt møde med borgmesteren forud for forhandlingerne, og et godt sættemøde, hvor alle byrådets partier deltog – viste der sig en oprigtig vilje til at forsøge på at "nå hinanden". Desværre valgte først de Konservative og dernæst Alternativet at forlade forhandlingerne og lade deres ideologier stå over forpligtelsen til at tage ansvar. I stedet er de to partier fremkommet med to meget forskellige budgetforslag.

Alternativets budgetforslag var skræmmende læsning blandt andet i forhold til, at de ville gennemføre deres "meget alternative politik" på ældreområdets bekostning, Ældreområdet ville få en regning på over 16 millioner kroner. Desuden ville Alternativet mod diverse advarsler ophæve den geografiske organisering på ældreområdet, hvilket betød centralisering. Alternativets budgetforslag indeholdt dog også sympatiske elementer, som de kunne have fået igennem ved at være blevet ved forhandlingsbordet.

For Dansk Folkeparti har det hele vejen igennem handlet om at sidde med ved bordet, kæmpe for blandt andet de ældre, børnene og de kommunale folkeskoler – derfor blev vi ved forhandlingsbordet, da andre gik

Et langt stykke hen ad vejen kan vi godt følge det konservative budgetforslag, da store dele er planket fra flertallets budgetforslag. Desværre fastholder det konservative forslag lukningen af folkeskoler, hvad vi mener er i strid med den Landdistriktspolitik, som de Konservative foregiver at støtte. Helt galt går det, når de Konservative vil gennemføre udlicitering af tøjvask på plejecentre. Et forslag, de Konservative var med til at droppe sidste år, blandt andet grundet hygiejneforhold på plejecentrene og det faktum, at "de svageste borgere" påføres ekstra omkostninger af helt ukendte størrelser til blandt andet indkøb af ekstra tøj, sengelinned, håndklæder og så videre.

For Dansk Folkeparti har det hele vejen igennem handlet om at sidde med ved bordet, kæmpe for blandt andet de ældre, børnene og de kommunale folkeskoler – derfor blev vi ved forhandlingsbordet, da andre gik! Det har ikke været uden omkostninger. Heller ikke for os. Kompromisser koster. Det er derimod gratis at "stå uden for og råbe".

Vi er stolte over at være med i en budgetaftale, hvor der over de næste 10 år regnes med investeringer på 1,7 mia. kr. i daginstitutioner, skoler, plejecentre, idrætsfaciliteter, infrastruktur med videre. Vi er også tilfredse med, at de øvrige forligspartier gik med til at udskrive Bjedstrup af investerings-oversigten og at der bruges penge på en klimatilpasningsplan, at indsatsen for ordblinde fortsætter. Listen er er lang, men irrelevant her.

Selvom de Konservative og Alternativets mandater i byrådet "står over" et år, så håber vi i Dansk Folkeparti at se dem igen næste år, da deres vælgere også har krav på, at dele af deres politik bliver gennemført.

Publiceret 23 September 2020 13:01