Debat:

Hvad vil du helst: Ha’ glade børn eller spare penge?

Jacob Brinth, Blishønedalen 22, 8660 Skanderborg

debat Det spørgsmål vil jeg opfordre vores politikere her i Skanderborg til at tænke lidt over. Der er nemlig fremsat et forslag omkring flytning af skoledistrikter, som måske kan spare kommunen for penge, men som til gengæld går ud over vores børns skolegang.

Det handler om det forslag, som lægger op til, at børn fra Anebjerg-området nu ikke længere skal på Stilling Skole, men i stedet Virring Skole eller Niels Ebbesen Skolen. Hvis det forslag bliver gennemført, så vil mine børn få en ringere skolegang end de andre børn fra deres børnehave. Bum.

Børn fra Anebjerg-området vil få længere til skole, og ingen mulighed for at cykle. De kommer ikke på samme skole som deres venner fra børnehaven, og alle deres nye klassekammerater kommer til at bo langt væk.

De kommer heller ikke til at nyde godt af det stærke samarbejde, som allerede eksisterer mellem Stilling Skole og alle byens børnehaver. Et samarbejde, der sikrer, at vores børn får en god start på deres nye skoleliv.

Så kære politiker, hvad vil du egentlig helst?

Vil du sikre en god og tryg skolegang for alle børn i Skanderborg Kommune, eller vil du ofre et par stykker i jagten på penge?

Ved du, hvordan man organiserer overgangen fra børnehave til skole på bedst mulig vis? Måske gør du, men i så fald har du valgt at ignorere det.

Sidste år udkom der en rapport fra Egmont Fonden, som viste, at venskaber er afgørende for en god skolestart. Børn bekymrer sig inden første skoledag, og de er særligt nervøse for om der er nogen, der vil lege med dem. Den bekymring bliver ikke mindre, når børnene fjernes fra alle deres eksisterende relationer, både pædagoger og venner. Når de skal starte et helt nyt sted uden kendte ansigter og omgivelser – og sådan kommer det til at blive, hvis I vælger at gennemføre forslaget.

Jeg ved godt, hvor jeg sætter mit kryds til kommunalvalget næste år. Jeg sætter mit kryds hos et menneske, der rent faktisk bekymrer sig for borgernes ve og vel, og som ikke bare tromler henover vores børns fremtid for at spare penge. Hvis ellers jeg kan finde sådan en at stemme på…

Publiceret 20 September 2020 15:00

Debat: Skovbyskolens bestyrelse om skolestruktur

Blandt vores mange skønne elever har vi knap 40 elever, som man med den nye skolestruktur vil flytte til Ungdomsskolens lokaler på Finlandsvej. Hverken de unge mennesker eller deres forældre laver meget larm, skriver protester eller står foran Fælleden med bannere. Men det er IKKE, fordi de er glade for det nye forslag. Slet ikke. De har simpelthen bare så mange andre udfordringer, som de skal kæmpe med i hverdagen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel. Andre har kæmpet med skolevægring, diagnoser og svære sociale udfordringer, så der er ikke kræfter til at kæmpe endnu en kamp. Derfor forsøger vi som skolebestyrelse at råbe op på deres vegne.

Flertallet er væk

På Skovbyskolen har eleverne i Center Skovby efterhånden fået opbygget et socialt og fagligt fællesskab med almendelens udskoling til gavn for alle parter. Center Skovby-eleverne deltager i udskolingens gallafester, elevråd og det almindelige sociale samvær i frikvarterer og venskaber i fritiden. Alt sammen under hensyntagen til, hvad Center Skovby-eleverne magter. Det har taget tid at opbygge dette fællesskab, som er enormt vigtigt og inkluderende for alle parter.

På høringsmødet 7. oktober blev der fra Niels Ebbesensskolen gjort klart, at man ikke har de optimale rammer, hverken fysisk eller pædagogisk, og at det først skal til at bygges op. I Skovby har det taget det meste af 16 år! Det er et fællesskab, som modvirker, at man som elev i Center Skovby kan føle sig marginaliseret, kørt ud på et sidespor – en effekt vi frygter hos eleverne, hvis de skal placeres i et industrikvarter med kun sporadisk kontakt til andre unge, og hvor der bliver lang vej til Niels Ebbensensskolens faglokaler. I stedet bliver eleverne ekskluderet af fællesskaberne og stigmatiseret. Vi kan ikke se, hvordan de kan drage nytte af de fællesskaber, som findes på Campus, hvor eleverne er ældre og i gang med ungdomsuddannelser, som for de fleste af Center Skovby-elever ikke er realistiske fremtidsscenarier.

Forslaget skulle blandt andet imødekomme de pladsmæssige udfordringer, som Skovbyskolen står overfor i meget nær fremtid.

Politisk uenighed om politikernes ageren

Men lokalerne, som nu huser Center Skovby kan på ingen måde dække behovet for kapacitetsudvidelse på Skovbyskolen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel

Deres nuværende vil være dyre at ombygge, hvis de skal rumme klasser fra almendelen. Og allerede året efter, vil der igen være brug for flere lokaler. Så det er en stakket frist.

For Skovbyskolens almendel vil en flytning af Center Skovby betyde en fattigere skole i en menneskelig og pædagogisk forstand.

Almendelen har stor glæde af at have fællesskab med Center Skovby. Personalet i almendelen profiterer af viden og kompetencer hos medarbejdere i specialtilbuddet til glæde for alle elever, der har brug for lidt ekstra hjælp enten socialt eller fagligt.

Columbusskolen har heldigvis fortsat sin placering i Skovby. Og tak for det!

Men også her er der store fordele ved et tæt samarbejde mellem de yngste elever i Columbusskolen og de ældre elever i Center Skovby, som oplever kontinuitet ved at forsætte deres skolegang på samme skole og med overlap i personale. Der er store faglige fordele ved at have hele skoleforløbet samlet på samme matrikel og med samme ledelse, som vil gå tabt i en omorganisering.

Kære politikere; I har en svær beslutning at træffe, men lad det ikke gå ud over de svageste og dem som ikke laver meget larm i høringsdebatten!

Båndet, broen og alt det andet

Ny bestyrelse i Projektforum Galten-Skovby