Bjedstrup Skole skal bevares, fordi…

Marlies Warming, Emborgvej 112, 8660 Skanderborg

debat Der er meget mere på spil end bare skolen. Vi er en landsbyklynge i vækst. Vi er et utroligt stærkt fællesskab, fordi vi er betydningsfulde for hinanden, fordi vi kender hinanden og hinandens børn igennem børnehuset og skolen. Fællesskabet udvikler og gennemfører de meste fantastiske ting til gavn for hele kommunen. Det er kun pga. fællesskabet og frivilligt sved at initiativer som adgang til naturen igennem Spor i landskabet (besøgende fra især Aarhus og Skanderborg), etablering af shelterpladsen i Alken (som benyttes flittigt af elever fra Skanderborg), sommerrestauranten med lokalt dyrkede og økologiske råvarer i Svejstrup, genopretning og pleje af habitater for at beskytte sjældne arter, etc., kan gennemføres. Vi er godt i gang og vores potentiale til at fremme en bæredygtig udvikling af landdistriktet er enormt! Så længe vi har fællesskabet. Så længe vi har skolen.

Jeg har kun boet her i to år. Efter 15 års søgen som gik fra Berlin over København, Amager og Aarhus, Viby og Beder, er vi kommet her. Vi flyttede – i modsætning til andre familier - ikke hertil pga. skolen. Nej, vi troede at vores datter skulle starte på Steiner Skolen. Men vi flyttede hertil pga. fællesskabet. Der gik dog ikke lang tid før det gik op for os, at det er skolen der er motoren for fællesskabet.

Vores datter starter nu til november på Bjedstrup Skole. Ja, til november, fordi vi kører med rullende indskoling på tre tidspunkter i løbet af året, så børnene kan lige præcis starte på det tidspunkt, når de er klar. Ligesom Bjedstrup Skole arbejder med differentieret undervisning på tværs af aldre. En mindre skole har simpelthen flere muligheder for at være inkluderende. Og i nogle tilfælde kan en lille skole være løsning for elever, som har det svært ved at klare sig på en stor skole, frem for at disse elever skal sendes til specialtilbud. Og hvis man som forælder vægter frisk luft og jord under neglene, så er Bjedstrup Skole et oplag valg med den ugentlige udeundervisning. Derfor er Bjedstrup Skole ikke kun vigtigt for lokalområdet, men også en værdifuld option for familier i Ry og Skanderborg.

I løbet af det sidste årti er der flyttet utroligt mange børnefamilier til området. Til dels er det folk der kommer herfra, er selv gået på skolen som børn og er nu flyttet tilbage for at give deres børn den samme gode opvækst, som de selv har nydt af. Til dels er det folk "udefra", ligesom mig, der værdsætter nærheden i livet i et landsbysamfund. Vores landsbyer blomstrer og udvikler sig, fordi vi har skolen. Men allerede nu kan vi se de første tegn på at denne trend let kan knækkes – familier, der havde planlagt at bygge i den nye udstykning i Alken, overvejer at trække sig igen pga. usikkerheden om skolen. Er det meningen? At afvikle landsbyerne?

Som forældre i Bjedstrup Skoledistrikt har vi været glade for dialogen med byrådsmedlemmerne, politikkernes efterspørgsel på fakta, og den åbenhed, der har været omkring processen. Vi har været konstruktive hele vejen igennem. Vi har leveret beregninger, vi har lavet alternativer, vi har gjort opmærksom på eventuelle mangler i kommunens beregningsgrundlag. Alt sammen for at hjælpe udvalget med at finde en både økonomisk og samfundsmæssigt bæredygtig løsning. Alligevel tager kommunens altafgørende økonomiske beregning udgangspunkt i en fejlagtig elevtalsprognose (vi ved jo hellere ikke, hvor mange flere børn der flytter til skoledistriktet eller bliver født fra næste år, men vi ved jo hvor mange der blev født de sidste fem år og agter at starte på Bjedstrup Skole) og en tilslutningsprocent, der ligger langt under den reelle. Dvs. omkostningerne per elev bliver lavere end antaget. De lovede 10 mio. kroner, som angiveligt kan spares ved at lukke Bjedstrup og Hylke, er alt for lidt for at kunne give et mærkbart kvalitetsløft på de store skoler. Samtidig er den nuværende indstilling selvmodsigende, fordi den indrømmer plads til både en friskole og specialtilbuddet fra Låsbys afdeling D på Bjedstrup Skoles matrikel. Hvis folkeskolen lukkes, vil vi selvfølgelig starte en friskole, og det vil sige der igen skal findes plads og penge til Låsby Afdeling D.

Jeg sætter min lid til at politikkerne benytter høringsfasen til at tage højde for de korrigerede økonomiske beregninger samt overvejer OG vægter alle de afledte effekter, som Bjedstrup Skole har for lokalområdet og hele Skanderborg Kommune.

Publiceret 19 September 2020 14:00