Debat:

Når man nu endelig har fået lov

Thomas Cordtz, Konservativt byrådsmedlem i Skanderborg Kommune, Lyngvej 14, 8680 Ry

Debat Torsdag 10. september måtte Det Konservative Folkeparti desværre forlade budgetforhandlingerne. De er som altid foregået i en god og konstruktiv atmosfære, men enigheden rakte ikke til, at vi kunne indgå en aftale. Årsagen hertil ligger først og fremmest i, at et rødt flertal vil hæve kommuneskatten.

At vi måtte forlade forhandlingerne ærgrer mig, da vi som borgerligt parti er vant til at tage ansvar for kommunen og økonomien. Men denne gang har parterne desværre stået for langt fra hinanden. Venstrefløjen har ikke ønsket at imødekomme vores indspil, simpelthen fordi regeringen i år har givet udligningsramte kommuner frit lejde til at hæve skatten. Normalt vanker der økonomiske sanktioner, hvis kommuneskatten hæves. Men ikke i år. På den måde kan regningen for udligningen uhindret lægges over på borgerne i form af højere skatter, hvilket netop er det, der sker, hvis skatten hæves. Der er desværre flere politikere, der mener, at man skal benytte sig af den mulighed, simpelthen fordi man kan.

Jeg har flere gange hørt venstrefløjspolitikere udtale, at skattestigningerne vil give flere penge til velfærd og mere robuste budgetter. Men faktum er, at skattestigningerne i årene frem mod 2024 kun lige akkurat dækker ekstraregningen til regeringens og Venstres udligningsreform. Så der bliver ikke så meget som en bøjet 5-øre mere til varme hænder. Det er også kritisabelt, at skattestigningerne rammer de lavtlønnede hårdest. Pga. det skrå skatteloft er det først og fremmest borgere med lave og mellemstore indkomster, der rammes af skattestigningen. Det er skævt og ikke videre solidarisk.

Jeg har flere gange påvist, at skattestigningerne ikke er nødvendige, bl.a. fordi kommunen har modtaget enorme millionbeløb i form af øget bloktilskud og efterreguleringer. Vi konservative er helt enige i, at der skal findes flere penge i de kommende år til at dække tabene på udligningsreformen. Men vi er imod, at den ekstra regning på 42,8 mio. kr., skal læsses over på skatteborgerne. Havde man fulgt vores forslag til budgettet kunne vi undgå skattestigninger, rulle besparelser på børne- og skoleområdet tilbage og samtidig have råd de mange anlæg, der er behov for i de kommende år, uden at borgerne skal til lommerne.

Men sådan skulle det ikke gå, for når man nu endelig har fået lov til at sætte skatten op af Mette…

Publiceret 16 September 2020 13:00