Debat: Det generelle kvalitetsløft for skolerne udebliver i det nyeste budget

Christina Kjær Andersen, Svejstrup

Driftsbesparelser ved ny skolestruktur i Skanderborg skal føres tilbage til skoleområdet for at højne kvaliteten i Kommunens skoletilbud. Det er et klart budskab fra politikkerne.

Og hvad skal de 10mio kr. så bruges på? Styrkede fraværsindsatser, styrkede elev-lærer relationer, samarbejde mellem PPR & PGU, alle børn har ret til at starte i et alment tilbud og ordblindeindsats. (Kilde: Forslag til forandringer til budget 2021-2024 - Drift)

Ifølge VIVE kan vi faktisk løfte kvaliteten ift. læsning/dansk ved at have en bedre normering. Men det generelle kvalitetsløft glimter nu ved sit fravær. Og budgetforslaget ligner mest af alt en forebyggende indsats ift. specialtilbud, som selvfølgelig på længere sigt kan løfte kvaliteten.

Men undskyld mig, jeg er ret sikker på, at skolerne bredt i Skanderborg Kommune havde forventet et mere generelt kvalitetsløft og fx. bedre normeringer. Især når det er et rødt flertal, der står bag forslaget og blandt andet SF og Ø går ind for mindre klassestørrelser.

Jeg siger ikke, det er forkert at forebygge ift specialtilbud, tværtimod. Men jeg siger, at skoleområdet har brug for penge for at få det generelle kvalitetsløft, som vi forventer. Skanderborg Kommune er jo i den triste top 10 over kommuner, der bruger færrest penge per elev.

Helt tragikomisk er det så, at I vil lukke en af de skoler med højest trivsel og laveste fraværsprocent i hele kommunen. Bjedstrup Skole i sig selv er en forebyggende indsats - og vi tager gerne imod flere børn.

Publiceret 16 September 2020 17:00