Mira Issa Bloch. Pressefoto

Mira Issa Bloch. Pressefoto

Debat:

Vi skal have Åben Dialog på budgettet

Mira Issa Bloch, byrådsmedlem for Alternativet

debat At sørge for, at borgerne i Skanderborg Kommune trives, skal være en af byrådets vigtigste opgaver. Derfor må vi tænke nyt, når vi kan se at trivslen og den mentale velfærd i kommunen er på vej nedad. Alternativet foreslår derfor et pilot projekt med Åben dialog metode.

Alle kan blive ramt af stress, depression eller ensomhed. Stigende mangel på mental trivsel er et problem i hele Region Midtjylland – og ikke mindst i Skanderborg kommune. Ifølge Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017”, er andelen af borgere der trives i Skanderborg kommune faldet med 6 procentpoint siden 2013. Og oven i hatten er andelen af ensomme og stressede også stigende. Det er vi nødt til at gøre noget ved.

I Alternativet mener vi, at Skanderborg Kommune har et ansvar for at borgerne trives – og at vi skal stille de rigtige tilbud til rådighed, når det er nødvendigt. Når vi ser, at trivslen udvikler sig i den forkerte retning, nytter det ikke noget, at vi bare gør det, vi altid har gjort. Derfor vil vi til budgetforhandlinger prioritere et pilotprojekt, hvor man gør brug af metoden ’Åben Dialog’ – eller Laplandsmodellen, som den også kaldes.

Tankegangen i Åben Dialog er, at borgerens netværk udgør en ressource, man kan inddrage i indsatsen til borgeren, således at borgerens familie og netværk bliver en del af løsningen. Åben Dialog gør desuden en dyd ud af at møde borgerne som hele mennesker. Borgeren skal være i centrum, og man skal møde borgerne på deres egne præmisser.

Metoden har i løbet af de sidste 30 år haft imponerende resultater. I dansk sammenhæng arbejder blandt andet Odsherred og Kolding kommuner samt distriktspsykiatrien i Augustenborg, Kolding og Helsingør med Åben Dialog. Evalueringerne herfra er lovende og viser en stigning i trivsel og bedring – og at borgerne og deres netværk været tilfredse med den nye tilgang.

Hvis vi kan få samme positive effekter, som andre steder i landet og ikke mindst som i Finland er det uden tvivl forsøget hver.

Publiceret 14 September 2020 12:30