Debat:

Er skolelukninger virkelig en bunden opgave?

Kristian Dalsgaard, Klokkehøj 15, Svejstrup

debat Kære byråd. I disse dage har I travlt med at forhandle budgettet for det kommende år. Der er sikkert mange og gode ønsker til fordelingen af vores skattepenge. Vejene skal renoveres, de ældre skal plejes og meget andet. Højt på dagsorden står også vores kære børn, vores dagtilbud og vores skoler – eller det burde de hvert fald. Desværre er realiteten lige nu, at Skanderborg Kommune ligger helt i bund, når man ser på, hvordan landets kommuner prioriterer skoleområdet i deres budgetter.

Det siger næsten sig selv, at med den prioritering byrådet har valgt, så mangler skoleområdet i Skanderborg penge. Mange af kommunes børn og unge får ikke den kvalitet i undervisningen, som de har brug for. Den erkendelse nåede byrådet også til sidste år, da de stillede sig selv en opgave – en bunden opgave – har i næsten samstemmigt fremført. Hvordan skaffer vi penge til de trængte skoler?

Så langt så godt. Men politikerne indførte en ekstra binding i deres opgave. Pengene til skoleområdet skulle findes på…. skoleområdet. Det har fået et flertal i byrådet - med støtte fra eksterne konsulenter - til at kaste sig over landsbyskolerne for på den måde at lukke hullet i pengekassen. Landsbyskolerne er nemlig de dyreste skoler pr. elev, når man sammenligner med de store byskoler.

Men kære byråd. I har misforstået en vigtig pointe. Landsbyskolerne som Bjedstrup og Hylke er ikke dyre skoler. Det er derimod jeres iver efter at samle så mange børn som muligt i store klasser på få kvadratmeter, der har gjort de store skoler alt for billige.

Vi beder ikke om ekstra penge til landsbyskolerne. Vi håber snare, at I vil prioritere kommunens store skoler, så man også her kan danne klasser med bedre normering og større kvalitet i undervisningen. Vi håber, at i med dette års budget vil indse, at kommunens børn og unge fortjener bedre. At i – som næsten alle andre kommuner i landet – vil prioritere skoleområdet højere og droppe planerne om at lukke de velfungerende landsbyskoler.

Og en sidste bøn. Den opgave i har bundet jer selv til. Det er jo tilladt at blive klogere - også i politik. Det er jo jer kære politikere, som træffer beslutningen. Ikke forvaltningen, ikke konsulenterne. Så løsn knuden og giv i stedet alle Skanderborgs børn og unge den skolegang de fortjener.

Publiceret 14 September 2020 17:00