Et samspil mellem Skanderborg Kommune og virksomhederne kan blandt andet bidrage til at sikre den grønne omstilling. Foto: Michael Wulff

Et samspil mellem Skanderborg Kommune og virksomhederne kan blandt andet bidrage til at sikre den grønne omstilling. Foto: Michael Wulff

Debat:

Stærkere samarbejde kan sikre bedre velfærd og grøn omstilling i Skanderborg

Jakob Scharff, branchedirektør i DI

debat Da corona-krisen ramte i foråret, stod kommunerne og virksomhederne sammen om at holde hånden under danske arbejdspladser. Det lykkedes i stor udstrækning. Det lykkedes også i fællesskab at opbygge forsyningskæder af værnemidler til social- og sundhedssektoren. Krisen viste altså igen, at vi løser udfordringerne bedst, når vi samarbejder.

De politiske forhandlinger om næste års budget er nu i gang i Skanderborg Kommune, og her er der gode muligheder for at få bragt flere erfaringer og idéer fra virksomhederne i spil. Et samspil mellem Skanderborg Kommune og virksomhederne kan blandt andet bidrage til at sikre den grønne omstilling og udvikle velfærden i en udfordret kommunal økonomi, hvor der eksempelvis bliver flere ældre og flere børn.

Eksempelvis har Guldborgsund Kommune sparet fire-fem millioner kr. og næsten 1000 tons CO2 ved at samarbejde med en energivirksomhed om at renovere en stor del af kommunens bygninger. Et andet godt eksempel er et fælles udbud blandt 10 sjællandske kommuner om levering af arbejdsbeklædning, der har ført til mindre tekstilaffald og mere bæredygtighed.

I Skanderborg Kommune er der gode muligheder for yderligere samarbejde til gavn for økonomien og borgerne. Eksempelvis er det kun omkring 31 procent af de tekniske opgaver og støttefunktioner som rengøring, it-drift og vejvedligeholdelse, som i dag bliver løst i samarbejde med private virksomheder. Med inspiration fra de kommuner, der er længst fremme, kan dét tal nå op på 45 procent.

I DI anbefaler vi, at Skanderborg Kommune rækker ud for at udnytte mulighederne for et tættere samarbejde med private virksomheder. Det handler om at have de rette kompetencer i indkøbsafdelingen og om at lade sig inspirere af gode idéer fra andre kommuner. I DI står vi til rådighed. Vi ønsker at bidrage til, at Skanderborg Kommune får den bedst mulige velfærd og samtidig bidrager til den grønne omstilling. Sammen får vi mere velfærd for pengene.

Publiceret 13 September 2020 15:00