Ovsted Kirke. Foto: Michael Wulff

Ovsted Kirke. Foto: Michael Wulff

Debat:

Støt menighedsrådet i Ovsted og stem

Niels Povlsgaard, formand for menighedsrådet i Ovsted, Tåning og Hylke

debat Der er blevet sagt og skrevet meget omkring projektet i Ovsted Kirke og om mig som menighedsrådets nuværende formand. Jeg hilser altid debat velkommen, for vores samfund bygger på gensidig dialog, tillid og forståelse for hinanden.

Det er dog ikke særlig gavnligt for en god dialog, at en anonym gruppe forholder sig så overfladisk til fakta, sådan som det er tilfældet i et opslag, som er blevet udsendt og uddelt de seneste dage med overskriften STOP.

Det er, som om man glemmer, at menighedsrådet er et samarbejde. Ingen træffer beslutninger på egen hånd. Heller ikke formanden. Vi arbejder alle hårdt for at skabe en god kirke i Ovsted, Tåning og Hylke Sogne.

I forhold til projektet i Ovsted Kirke, har menighedsrådet blot sat gang i et skitseforslag, og intet er besluttet. Vi er i begyndelsen af en proces med et projekt, og der er lavet et skitseforslag, som skal revideres ud fra den kritik, der er blevet rejst.

Menighedsrådet lytter til Stiftet, Nationalmuseet, og borgerne i Ovsted Tåning Hylke Sogne. Længere er den ikke. Der står også, at der siden 2018 er brugt 400.000 kr. på skitser til projektet. Jeg aner ikke hvor det tal stammer fra, men det er ikke rigtigt. Og underligt nok udelades det, at Statens Kunstfond og Kongehuset har støttet projektet med samlet 80.000 kr. Der er også kommet mere end 50.000 kr. ind som øremærket støtte til arbejdet fra Provstiet.

Det vil sige, at menighedsrådet har fået tilført ca. 130.000 kr. udefra, som vi ikke havde fået, hvis der ikke var igangsat et skitseprojekt.

Man mener også, at jeg er inhabil. Det mener menighedsrådet imidlertid ikke, og derfor er jeg ikke erklæret inhabil. En borger har klaget til Stiftet, og derfor vil det blive undersøgt. Jeg stiller mig 100 procent til rådighed for en undersøgelse, og vil naturligvis rette mig efter undersøgelsens resultat.

Det bliver fremhævet som en afsløring, at jeg arbejder sammen med Ingvar Cronhammar. Det er i så fald en meget gammel afsløring, for menighedsrådet har kendt til samarbejdet i flere år. Og der er ikke noget forkert i at samarbejde. Det er faktisk sundt.

Menighedsrådet arbejder hårdt for at skabe en god projekter, og har opnået meget: Et millionprojekt i Hylke til realisering af en tilgængelig kirkegård og kirke, og +på sigt en ny parkeringsplads. Vi har netop fået forhåndstilsagn om, at et gennemgribende renovering af Sneptrup Præstegård kan realiseres til et budget på mere end 7 millioner.

Senest har jeg som formand stået for ansøgninger til koncertarrangementer, tyverisikring og forbedring af lyset på Ovsted Kirkegård. Cirka 180.000 kr. har vi fået bare til Ovsted Kirke. Det er sket på mit initiativ. Så man kan sige, at formanden er en ren overskudsforretning. Og overskud skal der til.

Jeg sidder i menighedsrådet som frivillig og synes da, det er ærgerligt, at man som frivillig ildsjæl skal igennem en urimelig og ubegrundet personhetz, fordi nogle er utilfredse.

Støt op om menighedsrådet og mød op 15. september klokken 19.30 i Stalden. Jeg og de andre i menighedsrådet fra Ovsted Sogn har brug for støtte.

Publiceret 09 September 2020 09:00