Radikale Venstre i Skanderborg Byråd ønsker at kommunen skal gøre endnu et forsøg på at gøre Lokalcenter Søndervang til et friplejehjem. Modelfoto:

Radikale Venstre i Skanderborg Byråd ønsker at kommunen skal gøre endnu et forsøg på at gøre Lokalcenter Søndervang til et friplejehjem. Modelfoto: Adobe Stock

Debat:

Vi ønsker fortsat valgmuligheder for de ældre

Anne Heeager & Taqe Nielsen , Byrådsmedlemmer i Skanderborg kommune for Det radikale Venstre

debat For flere år siden besluttede Skanderborg Byråd, at vi skulle arbejde for at etablere et friplejehjem i kommunen. Det var således en del af budgetaftalen for 2016 at afhænde Plejehjemmet Søndervang i Låsby til en aktør, der vil drive et friplejehjem.

Det er desværre ikke lykkedes af forskellige årsager.

Den radikale gruppe ønsker imidlertid at gøre et nyt forsøg, men nu med udgangspunkt i et bredere udbud, så det kan lykkes. Vi ønsker at afsøge muligheden for at få et friplejehjem i enten Skanderborg eller Galten, hvor befolkningsunderlaget er større, og hvor vi i forvejen har betydeligt større plejecentre end i Låsby. I denne forbindelse er vi indstillet på at afhænde et af vore plejecentre til en privat aktør. Her har vi aktører som OK-fonden eller Danske Diakoner i tankerne, der i øvrigt drives efter non-profit princippet.

Vi er af den opfattelse, at det er godt for kvaliteten i vores plejeområde, at der valgmuligheder for de ældre, når de er visiteret til et plejehjemstilbud. Når vi har flere aktører på banen, er det med til at skærpe bevidstheden om at levere høj kvalitet, fordi man gerne vil lade sig måle op imod de bedste på området. Og de ældre fortjener det allerbedste.

Vores forslag er IKKE en kritik af den kommunale hjemmepleje eller de kommunale plejehjem. Vores opfattelse er, at vi allerede har et godt og velfungerende plejehjemsområde i kommunen. Vi mener dog, at et varieret udbud af muligheder altid er positivt, fordi vi mennesker ikke er ens og derfor kan have forskellige ønsker og behov – det gælder også i alderdommen.

Vi har derfor bedt borgmesteren foranledige, at vi får undersøgt mulighederne for etablering af et friplejehjem i Skanderborg eller Galten.

I forhold til udligningsreformen, som netop er vedtaget, kan det vise dig, at der ligefrem er økonomiske fordele ved at have et friplejehjem inden for kommunegrænsen. Skulle det være tilfældet for Skanderborg Kommune kan et eventuelt økonomisk potentiale anvendes til at løfte kvaliteten på ældreområdet. Hertil kommer, at der kan være andre gevinster i form af ikke at belaste den kommunale anlægsramme ved anlæg inden for friplejehjems begrebet.

Der er således mange grunde til at et friplejehjem er en god idé – både menneskelige og økonomiske. Derfor bør vi gøre forsøget med at få et friplejehjem til kommunen endnu en gang.

Publiceret 04 September 2020 20:30