Debat: På tide med ændringer på skoleområdet

Jesper Andersen, formand for skolebestyrelsen på Bakkeskolen i Hørning

Byrådet behandlede onsdag et forslag til ændringer i kommunens struktur på skoleområdet. Der er reelt tale om den første ændring siden kommunesammenlægningen i 2007.

Set fra vores plads i Bakkeskolens bestyrelse er det på tide; der er sket mange ting omkring elevtal og ikke mindst reduktion af det økonomiske råderum for skolerne de seneste 13 år.

Forslaget indebærer, at den nye skole i Hørning, der på sigt skal afløse Bakkeskolen, nu udføres i to og ikke tre etaper – og byggeriet vil således blive hurtigere færdigt end først antydet. Det er vi selvsagt meget tilfredse med! Bakkeskolen har siden 2012 været 'i beredskab' i forhold til forandringer, der kunne forbedre den nuværende bygningsmasse både i forhold til pædagogik og indeklima.

De elever, der er startet i skolen i år, vil tilbringe det meste af deres skoletid i bygninger, der er utidssvarende – og hvor det ind imellem regner ned gennem taget

I den forløbne tid har vedligehold været holdt på et absolut minimum på grund beslutningen om at bygge en ny skole. Vi oplever en stigende utilfredshed med rammerne blandt elever og forældre – og her i sommerperioden har temperaturen fx været kritisk høj op mod 35 grader i mange af skolens klasselokaler. Dette har udløst et straks påbud af arbejdstilsynet. Undervejs har man imødekommet stigende elevtal med indretning af kælderlokaler til faglokaler, og der er opstillet et modulbyggeri, der ikke har levet op til de forventninger, man må have bl.a. i forhold til indeklima.

Perioden, hvor Bakkeskolen skal drives både i de nuværende og i de nye lokaler, bliver altså kortere, end vi havde frygtet. Men der vil stadig i den periode være en række ekstra udgifter. Vi har gennem flere år efterspurgt en beregning på totaløkonomien. Den har vi ikke fået, derfor har vi selv fået lavet beregninger på den nuværende skole, som har et meget væsentligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

Hvis der skal drives skole i de nuværende bygninger viser beregningerne en merudgift på 20,2 millioner. i årene 2020-2026 til de nødvendigste udvendige og indvendige vedligehold. Herudover vil det i samme periode koste 2,1 millioner at drive skolen på to matrikler. Hertil kommer besparelsen på opvarmning, energi og miljøpåvirkning som vi er ved at få beregninger på.

Der vil gå omkring otte år, inden udflytningen af Bakkeskolen kan være færdig, og det er meget vigtigt, at der bliver taget stilling til, hvad der skal ske med den nuværende bygningsmasse, indtil den kan forlades helt. De elever, der er startet i skolen i år, vil tilbringe det meste af deres skoletid i bygninger, der er utidssvarende – og hvor det ind imellem regner ned gennem taget.

En udskydelse af at bygge ny skole i Hørning vil koste byrådet en merudgift på 20,2 millioner alene for at drive de gamle bygninger samt give skolen store udfordringer økonomiske, pædagogisk samt problemer med arbejdsmiljø herunder trivsel for både elever og personale.

Vores klare opfordring til byrådet er derfor at stå fast på de forslåede strukturforandringer og forbedringer, der sker omkring de større bysamfund.

Publiceret 04 September 2020 09:00