Tor Birk Trads

Debat: Er skævvridning af udvikling i land/by blevet Enhedslisten og SF’s politik?

Christina Kjær Andersen, Svejstrup

Jeg har de sidste 14 år lavet og implementeret strategi i en stor dansk industrikoncern. Det er kort fortalt mit job. En af mine allervigtigste og simple læringer er: hvis intet i budget, ingen prioritering og vores strategi bliver til tomme ord.

Det samme kan siges i politik: intet i budget, ingen prioritering og politik bliver tomme ord.

Så først til budgettet:

I Skanderborg Kommune lægges der i landsbyområderne op til følgende anlægsinvesteringer i 2021-2024:

32,1 mio. kroner til Dagstilbud 0-6 årige, 4,8 mio. kroner til Veje/trafik, 2,5 mio. kroner til landsbyforskønnelse, 0 kroner til landsbyskolerne

Samlet set går kun <6,5% procent af kommunens samlede anlægsinvesteringer specifikt til 'landet', som er 33 procent af borgerne. (Kilde: Eget geografisk split af Budget til 1. behandling 26. august 2020.)

Og så til politikken:

Geografien i budgettet stritter fuldstændigt imod, hvad Enhedslisten og SF er gået til valg på:

Ø: 'Enhedslisten vil sikre, at alle børn har gode muligheder for at gå i folkeskole uanset, hvor i landet de bor. Vi ved, at skolen har afgørende betydning for at fastholde og udvikle stærke og bæredygtige lokalsamfund.'

SF: 'Et Danmark der hænger sammen. I et lille land som Danmark skal vi sikre en rimelig balance mellem land og by.'

...Og begge partier udtaler direkte på valgmøde i 2017, at de ikke vil lukke Bjedstrup Skole.

Min konklusion er klar:

Ø og SF landsbypolitik er tomme ord. Der er nærmest intet i budget til landsbyudvikling og med lukning af landsbyskoler står den manglende prioritering af landsbyer lysende klar.

Til Enhedslisten Skanderborg og SF Skanderborg:

Kan I virkelig stå inde for denne prioritering?

Og ovenikøbet stemme for at lukke Bjedstrup Skole, som I specifikt har lovet vælgerne, I ikke vil lukke?

Husk, I er ikke tvunget til dette valg. Der er altid et valg. Kommunen får mange flere penge end forventet, da aftalen om spareplanen blev indgået sidste år. Hvordan de flere penge bruges er ALTID et valg og en prioritering. Det er der, I skal varetage jeres vælgeres interesser, også dem på landet. Så bevar landsbyskolerne.

Publiceret 04 September 2020 08:30