Niels Damsgaard Hansen fra Ejer, vil have udskiftet menighedsrådet, fordi han frygter, det nuværende vil få held til at gennemføre et kunstprojekt, der vil føre til store ændringer af Ovsted Kirke. Foto: Michael Wulff

Niels Damsgaard Hansen fra Ejer, vil have udskiftet menighedsrådet, fordi han frygter, det nuværende vil få held til at gennemføre et kunstprojekt, der vil føre til store ændringer af Ovsted Kirke. Foto: Michael Wulff

Debat:

Bevar Ovsted Kirke for fremtiden

Niels Damsgaard Hansen, Vistoftevej 10, Ejer

debat Ovsted Kirke har i omkring 800 år været i kristendommens tjeneste. Den er også helt unik i Skandinavien. Det fastslår Nationalmuseet i en udtalelse i forbindelse med, at det nuværende menighedsråd arbejder med at rydde vores kirke for inventar til fordel for en gennemgribende nyindretning med moderne kunst.

Museet fastslår:"En klog arkitekt sagde engang, at hvis man ønsker at bygge om på sit hjem og finder ud af, at det er det meste, der skal ændres, skal man ikke gå i gang med at rette til, men se sig om efter noget andet og mere passende – og flytte…… Nationalmuseet kan derfor ikke på nogen måde anbefale godkendelse af en så drastisk behandling af Ovsted Kirke, som Ovsted-Tåning-Hylke menighedsråd har foreslået…"

Som det er fremgået af en tidligere artikel her i Ugebladet har det siddende menighedsråd holdt kortene så tæt til kroppen, at kun få lokale udover medlemmerne af menighedsrådet har kendt til planerne. Heldigvis kom det frem for et par måneder siden ved noget gravearbejde i papirerne mv.

Gravearbejdet har også påvist, at den siddende formand slet ikke bor i vores sogn, og at han er inhabil i forhold til kunstprojektet qua sit nære forretningsmæssige samarbejde med den valgte kunstner. En inhabilitet, som formanden så sent som på et orienteringsmøde 2. juli direkte forespurgt benægtede. Siden har han sagt, at det allerede er to år siden, at han drøftede sin inhabilitet med næstformanden.

Der er måske også andre uregelmæssigheder omkring udbud - eller rettere mangel på samme - af større opgaver.

Alt dette har været svært at få frem. Kun ved at rykke mange gange og ved at skrive til provsti, stift og kirkeministeriet er det lykkedes at få de fleste dokumenter fremlagt.

Heldigvis er der en positiv side ved det her. Vi kan nemlig nå at stoppe ødelæggelsen af kirken ved at vælge et nyt menighedsråd 15. september. Så vidt vides er der ingen af de nuværende i menighedsrådet, som ønsker at bevare Ovsted Kirke, som den er.

Derfor skal der vælges en god håndfuld nye medlemmer, der både vil lave et godt og inspirerende arbejde i og for sognet samtidig med, at de står 100 procent fast på ikke at gennemføre hverken dele eller hele den påtænkte nyindretning.

Publiceret 04 September 2020 13:00