Debat: Virring har brug for en permanent løsning

Martin Ingemann-Kristiansen, Hjorts Allé 34, Virring

Med den nye skolestruktur, får ikke bare Hylke og Bjedstrup, men måske også Virring en mavepuster. Hvis Hylke skole lukker, åbnes op for, at børn fra Virring skal passes i de tomme lokaler i Hylke. Ganske vist ikke permanent, siger udvalgsformand Trine Frengler, men hvad betyder det helt konkret? For de fleste børn vil det betyde en times ekstra transport og pasning at skulle til Hylke. For nytilflyttede børn vil det måske betyde, at de kommer fra én institution for midlertidig at blive passet i Hylke, inden de kan blive passet i Virring og blive en del af det lokalsamfund de er flyttet til.

Virring er en by i vækst, med mange børnefamilier og der udstykkes nye byggegrundegrunde. Derfor er der et stor pres på Bakkehuset som kun bliver større i fremtiden og langt fra alle børn vil kunne passes lokalt. En "ikke permanent" løsning vil derfor ramme rigtig mange.

At der er et behov for en udvidelse af Bakkehuset, har politikerene allerede anerkendte ved at afsætte midler til en udvidelse om 5 til 6 år. Frygten for, at en "ikke permanent" periode kan have lige så lange udsigter, er helt berettiget fra de forældre som ikke endnu ved om de kan få passet deres børn i Bakkehuset. Der er derfor et stort behov for en udvidelse af Bakkehuset nu, for at skabe tryghed for børnefamilierne og de mange nye der kommer til.

Den permanente løsning for Virring er at få udvidet Bakkehuset, ikke om 5 til 6 år men nu! Derfor bør de planlagte investeringer fremrykkes så arbejdet kan komme igang nu, hvor der er brug for det.

Publiceret 02 September 2020 07:00