Debat: Halsbånd og hundesnor! Hvor er min vagthund?

Rasmus Hedegaard Sørensen, Alkenvej 11, 8660 Skanderborg

Der er så mange ting der ikke hænger sammen for mig omkring forslaget til den nye skolestruktur. Jeg er forundret når jeg ser på forslaget ud fra et værdipolitisk ståsted og jeg er fortvivlet når jeg ser på de beregninger og de prognoser som ligger til grund for forslaget.

Men hvem er det i byrådet der repræsenterer min stemme? Hvor er min vagthund?

Det er nemt at kritisere dem man plejer at være uenige med og dem man aldrig har stemt på. Så for at komme til sagens kerne, så handler dette indlæg ikke om dem eller de partier. Det handler om dem jeg altid har regnet med ville råbe op når de store partier trækker vores samfund i den forkerte retning, når der bliver truffet beslutninger ud fra falske præmisser eller når der går for meget politisk rævekage i den.

I Skanderborg byråd er mit bedste bud Peter Kjær. Peter Kjær fra Enhedslisten. Peter Kjær som selv er lærer på en lille skole med elever fra 0-6. klasse.

Det er mig fuldstændigt ubegribeligt hvordan Peter Kjær kan stille op for liste Ø og være med til det her

Hvis ikke han skulle tale min sag, hvem skulle så? Jeg er selv lærer. Jeg er også selv ret rød. Og når jeg ser billedet af Peter på enhedslistens hjemmeside, hvor han sidder på sin cykel i en mark med vindmøller i baggrunden, så tænker jeg: “Det kunne jeg sgu også have fundet på”. Han taler om velvære frem for velstand og fritid frem for fuldtid. Og ja - vi har også begge langt hår. Der er nærmest ikke noget der gør at Peter ikke stod til at få min stemme ved det kommende kommunalvalg.

Peter måtte være min vagthund. Derfor troppede jeg spændt op til stormøde i Bjedstrup i sidste uge, hvor et helt panel af politikere, inklusiv Peter Kjær, var klar til at svare på spørgsmål.

Men nøj hvor blev jeg skuffet! Hvor er Enhedslisten henne i alt det her?

Er Enhedslisten i bund og grund enige i at landsbyskolerne skal afvikles og dermed sætte gang i en centralisering af folkeskolen for herved at opnå stordriftsfordele?

Peter nævner i løbet af debatten at så længe Bjedstrup skole ligger en smule over gennemsnittet i omkostninger pr. elev, så syntes de andre skoler jo at det er galt.

Men med den logik så er det jo bare nogle nye skoler, den lige om lidt er galt med. Der vil altid være skoler der er dyrere pr. elev end andre.

Det er jeg også sikker på samtlige skolebestyrelser, skoleledere og forældre generelt er fuldstændig indforstået med. Og selvfølgelig skal denne fordeling af økonomien være så fair som mulig. Men hvis løsningen er at lukke de skoler der er dyrest, hvor ender vi så?

En af de ting vi ender med er flere friskoler!

Det er mig fuldstændigt ubegribeligt hvordan Peter Kjær kan stille op for liste Ø og være med til det her! Jeg er med på I er blevet stillet en opgave og I skal spare penge, men at sige at dette er vejen frem og skrive under på dette forslag, det ligger så langt fra Enhedslistens værdier!

Så Peter, enten er du selv blevet en så stor del af rævekagen at dit politiske grundlag nu er ligegyldigt eller også flår du dig ud af det halsbånd Socialdemokraterne har givet dig på, pisser på deres lygtepæl og gøer af dem når de kommer for at skælde dig ud.

Hvis du er tvivl om hvorfor du skal gø, så kom forbi til en kop kaffe. Det ville jeg sætte kæmpe stor pris på.

Ellers kan du her læse hvad enhedslisten mener om folkeskolen og de seneste års centralisering, med deres egne ord:

"I løbet af de seneste 10 år er der lukket mere end 300 folkeskoler.

Kommunalreformen har medført en kraftig centralisering, og særligt i landdistrikterne har skolelukninger ramt lokalsamfundene hårdt og sat yderligere fart i affolkningen. Når skolen lukker, flytter børnefamilierne, og det bliver svært at trække nye til.

Den geografiske skævvridning af folkeskolen øges, og skolelukningerne har i stort omfang banet vej for etablering af nye friskoler. Forældrene har taget sagen i egen hånd, når kommunerne har sparet den lokale folkeskole væk. Enhedslisten vil sikre, at alle børn har gode muligheder for at gå i folkeskole uanset, hvor i landet de bor.

Vi ved, at skolen har afgørende betydning for at fastholde og udvikle stærke og bæredygtige lokalsamfund.

Vi vil derfor give beboerne i de enkelte skoledistrikter lovfastsat mulighed for at stoppe skolelukninger ved en lokal folkeafstemning. Vi vil samtidig tildele kommunerne midler, der er øremærket til fastholdelse og genetablering af folkeskoler i mindre lokalsamfund.

Folkeskolen skal være et attraktivt skoletilbud til elever og forældre overalt i Danmark." (Enhedslisten, 2018).

Publiceret 02 September 2020 05:30