Debat: Kære Liste Ø: Vi venter på, at I knokler for fællesskabets skole!

Emma Perriton, Hylkevej 81, 8660 Skanderborg

Alt imens det brager derudaf om mulige skolelukninger i Skanderborg Kommunes landsbyer, venter vi. Vi venter på, at de røde partier indser, at det her (også) handler om solidaritet, lighed og livskvalitet.

Til det ihærdige arbejde for at redde både Hylke og Bjedstrup Skole har begge byers borgere måtte finde de store lommeregnere frem for at blotlægge det tynde og fejlagtige økonomiske grundlag, som forslaget bygger på.

Selvom Undervisnings- og Børneudvalget skal løse opgaven ud fra pejlemærker, der indebærer "et rummeligt og bæredygtigt skoletilbud, hvor barnet er i fokus, trives og indgår i meningsfulde fællesskaber" (Materiale fra dialogmødet d. 26.11.19), har Byrådet indtil nu kun været lydhøre over for økonomiske argumenter. Men hvilken rådgivningsinstans har set på kvaliteten af undervisningen og hverdagslivet hos dem, det handler om: vores børn? Når minimumsnormeringer, nærhed, tryghed og trivsel er centrale problemstillinger i dagens institutioner, er det mildest talt mærkværdigt, at et landsbyskole-liv og mindre skoleklasser ikke har været et perspektiv værd at inddrage i beslutningsgrundlaget. For regneark kan ikke skabe inklusion, det kræver nærhed, fællesskab og ansvar for hinandens børn – og det lærer man i et lille samfund.

Enhedslistens visioner er, at "klasselofterne skal sænkes, så der bliver mere tid til den enkelte elev", "skolernes fysiske rammer skal forbedres" og der skal sikres "ordentligt indeklima og tidssvarende undervisningslokaler", (jf. Fælles om folkeskolen, enhedslisten.dk). At Hylke Skole er bygget på fælles og frivilligt arbejde, driftet på lavenergi, lever af fællesskabet mellem børnehave, skole og landsbyordning, emmer ikke blot af rødt og grønt hjerteblod, men af en skole, der bidrager til at gøre verden til et bedre sted. Hvis det ikke er et mål i sig selv for Skanderborg Kommune, så er det i hvert fald for utallige virksomheder, kommuner og lande, der lokalt kæmper for FN's verdensmål.

At klippe Hylkes livsnerve giver hverken børn nærhed, trivsel eller lighed. Tværtimod giver det uoverskuelige konsekvenser for hverdagen med ulige vilkår mellem land og by. Det står i stærk kontrast til, at:

"Enhedslisten vil sikre, at alle børn har gode muligheder for at gå i folkeskole uanset, hvor i landet de bor. Vi ved, at skolen har afgørende betydning for at fastholde og udvikle stærke og bæredygtige lokalsamfund. Vi vil derfor give beboerne i de enkelte skoledistrikter lovfastsat mulighed for at stoppe skolelukninger ved en lokal folkeafstemning. Vi vil samtidig tildele kommunerne midler, der er øremærket til fastholdelse og genetablering af folkeskoler i mindre lokalsamfund," (jf. Fælles om folkeskolen, enhedslisten.dk).

I brander jer på, at I vil sikre lokale og bæredygtige folkeskoler med mindre ulighed. Er det så ikke både jeres mulighed og ansvar, at kæmpe mod regnearkspolitik og skabe store forandringer i det små? I siger, at I "knokler for et rødt og grønt samfund, hvor der er plads til alle, og alle har de samme rettigheder", (enhedslisten.dk). Dét knokler vi også for. Vi knokler for vores sociale, faglige og inkluderende fællesskaber, hvor børn kan udvikles og lære i trygge og bæredygtige rammer. Så kære lokale Liste Ø, må vi se jer knokle med os?

Publiceret 01 September 2020 14:00