Debat: Skal de smides ud?

John Haarup Laursen, byrådsmedlem (DF)

Det mener vi i Dansk Folkeparti ikke er rimeligt, at fritidsbrugerne på Porskjær i Galten skal, men lige nu er det ved at ske, fordi en daginstitution er ved at rykke ind i deres lokaler.

Det er ikke rimeligt, og derfor har Dansk Folkeparti rejst sagen på et fællesmøde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og i Undervisnings- og Børneudvalget. Herfra var der en klar melding om, at hvis fritidsbrugerne ikke fremadrettet kunne bruge lokalerne på Porskjær, så skulle der findes en permanent løsning til disse. Sagen er nu sendt videre til byrådet.

Men på trods af beslutningen i de to udvalg, så er daginstitutionen ved at flytte ind i lokalerne på Porskjær på bekostning af fritidsbrugerne. For nogle af brugernes vedkommende, har man ikke fået afklaret hvor de så kan være fremadrettet, medens andre, på trods af at der skulle findes et permanent sted, midlertidig har fået anvist lokaler på Gyvelhøjskolen. Er det rimeligt, nej, det mener vi i Dansk Folkeparti ikke det er!, når der ligger en anden indstilling fra udvalgene.

Vi har et meget stort problem med at få passet de mange børn i den gamle Galten Kommune. Et problem der har været kendt i meget lang tid, men desværre ikke noget man i Undervisnings- og Børneudvalget har gjort nok for at få løst. Måske har man lænet sig op ad, at Columbusskolen kunne blive til en daginstitution, men det vidste man udmærket godt i udvalget før sommerferien, at var der ikke politisk opbakning til.

Der skal handles, og det er nu! Dansk Folkeparti har foreslået en placering af en daginstitution et andet sted i området, som man kan opføre meget hurtigt, hvis man har viljen til det

Det er nu, der skal gøres noget, ikke om en måned eller to, hvis man skal have løst de manglende pasnings-muligheder for børnefamilierne og for fritidsbruger på Porskjær. For det er ikke rimeligt overfor både børnefamilierne ikke kan få deres børn passet indenfor rimelig afstand af deres adresse og det er heller ikke rimeligt at kommunen behandler fritidsbrugerne fra Porskjær på denne måde.

Publiceret 31 August 2020 16:00