Debat: Skanderborg Kommune prioriterer ikke folkeskolen

Mads Bentzen, Bjedstrup, far til tre og tidligere bestyrelsesformand for Bjedstrup Skole og Børnehus

Træk i Social og Indenrigsministeriets database med kommunale nøgletal viser, at Skanderborg Kommune bruger 8.478 kroner mindre årligt pr. elev på folkeskolen end gennemsnittet. Skanderborg Kommune ligger helt i bund – kun overgået af ni kommuner. Laver man samme træk og sorterer efter kommuner med socialdemokratiske borgmestre, ligger Skanderborg Kommune næstnederst på listen.

Er det Frands Fischers ambition at blive den, der bruger færrest penge på folkeskolen pr. elev blandt alle landets socialdemokratiske borgmestre? Det er jo nærliggende at tro, når der skal spares yderligere 10 mio. kr. årligt på området. Har vi mon som rig kommune et mål om en bundplacering i udgifterne til investeringer i vores børns udvikling, trivsel og dannelse? Burde vi ikke ligge langt oppe på listen, så vores investeringer i næste generationer og i udvikling af vores landdistrikter stod i forhold til vores velstand?

'Det hele handler om økonomi', sagde Peter Kjær fra Enhedslisten på stormøde i Bjedstrup forleden. Kampen for små landsbysamfund og det nære er ellers kendetegnet for Enhedslisten. Men de deler tilsyneladende Frands Fischers ambition om kommunal bundplacering i stedet for at kæmpe for en bedre økonomi til folkeskoleområdet og udvikling af landdistrikterne. Det er skuffende.

Det er højre side af byrådssalen, der kærer sig om landdistrikterne og om det nære. Det er også højre side af salen, som ser værdierne i landsbyskolerne. DF og Venstre vil ikke lukke landsbyskoler, som de i et ændringsforslag til seneste økonomiudvalgsmøde betegner som 'højt velkvalificerede lokale tilbud, der taler direkte ind i den aktuelle skolesituation'.

Publiceret 30 August 2020 10:00