Debat: Svære beslutninger kræver mod til at tage ansvar!

Martin Frank Nielsen, Knopsvane Alle 12 i Galten, på vegne af de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen på Gyvelhøjskolen

Vi har som forældrevalgte i skolebestyrelsen på Gyvelhøjskolen stor forståelse for, at alle må holde for, når kommunen fattes penge. Vi vil derfor give vores ros til de politikere, som har arbejdet for og stadig står på mål for en langsigtet løsning på området. Det er skammeligt, at se hvordan nogle politikere nu i 11. time forsøger at lægge afstand til en beslutning, som sikrer en langsigtet løsning på området.

Vi har længe set frem til Undervisnings- og Børneudvalgets udspil om ny skolestruktur i Skanderborg Kommune. Vi har tidligt i forløbet haft tanker om, hvorvidt byrådet har haft som mål at stå fast på at være en af de kommuner i landet, som bruger markant færrest penge på folkeskolen. Det er beklageligt, at man vælger at dette område skal prioriteres lavt. Vi oplever som forældrevalgte også, at der med fordel kan allokeres flere penge til folkeskolens udførende led, så flere børn kan blive i det almene folkeskoletilbud.

Vi er på Gyvelhøjskolen glade for at der nu ligger en aftale, som sikrer, at de store skoler ikke endnu en gang skal holde for, når der skal findes penge. Vi vil opfordre politikerne til at stå ved deres løfte om, at besparelserne, som opnås ved det nye udspil bliver på skoleområdet, således de kommer børnene til gavn. På den måde skal vi ikke blive ved med at opleve forringet kvalitet på skoleområdet.

Det er skammeligt, at se hvordan nogle politikere nu i 11. time forsøger at lægge afstand til en beslutning, som sikrer en langsigtet løsning på området

Vi er klar over, at når der træffes beslutninger om at lukke kommunens mindste skoler – hvoraf Hylke Skole er en afdeling af Virring Skole, så er det stort tab for de berørte landsbyer. Det giver anledning til frustration og mistro til, at kommunen vil landsbyerne. Vi har stor forståelse for dette. Den økonomiske ramme er dog givet og ligger fast, derfor er det en bunden opgave at finde ressourcerne. Det ville overfor de store skoler i kommunen med mange elever ikke være rimeligt, hvis de igen skulle skæres i tildelingen pr. elev mod at holde hånden under de relativt få elever, som rammes af skolelukningerne i forslaget.

Processen omkring ny skolestruktur har været lang, og der er fundet alternative løsninger på at få afholdt møder, så vi har kunne komme med input og kommentarer. Det er på tide, at politikerne får truffet de nødvendige beslutninger, så der kan komme ro på området, og vi kan komme videre med at se fremad. Det klæder ikke processen, at der nu i sidste øjeblik er politikere, der forsøger at løbe fra de aftaler, som er indgået i Undervisnings- og Børneudvalget. Det er ikke tiden til interne magtkampe eller valgkamp, valget er først i 2021. Stå sammen og tag ansvar, så vi kan få ro på området! Det har både børn, forældre og personale behov for.

Publiceret 29 August 2020 05:30