Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Debat:

Budgettet for ældreområdet skal holde mere end ét kvartal

Seniorrådet i Skanderborg Kommune, v/Kristian Skovhus

debat Kære Byråd. De sidste tre år er budgettet for ældreområdet skredet allerede i første kvartal, (forstå allerede to-tre måneder inde i det nye år), og har dermed hvert år udløst besparelser og en tur efter 'grønthøstermetoden', som Seniorrådet mener er en meget ukvalificeret måde at anvende. Det der ryster os mest er, at det sker samtidig med, at der er taget hul på budgetåret.

Sidste år blev der, som optakt til budgetforhandlingerne, påstået at Skanderborg kommune er dyrere end nabokommunerne, - en påstand, som Seniorrådet mener var helt forkert.

Hvad betyder det for ældresektoren? Hvad betyder det for de ældre, som har brug for hjælp i deres sidste leveår? Hvad betydet det for personalet, som skal hjælpe de ældre, – når økonomien løber af sporet, allerede fra budgetårets begyndelse, og kvalitetsstandarderne bliver ”skrabet ” helt ind til hvor det gør meget ondt på de ældre?

Corona-tiden og sommerens massive omtale af ældreområdet har sat fokus på problemerne og har udløst en bred vifte at meninger om, hvad der er galt og hvad der skal til blandt andet for at sikre en god arbejdskultur i ældresektoren. Seniorrådet i Skanderborg kommune anerkender, at personale og ledelse af kæmpet bravt for at klare den helt særlige situation i denne sommer.

Det, der skal til for at sikre god og værdig pleje af vore ældre, er blandt andet budgetter, der holder mere end to-tre måneder. Det kræver troværdighed omkring økonomien på ældreområdet.

Seniorrådet forventer at der er fokus på, at vi i Skanderborgborg kommune tiltrækker, uddanner og fastholder personale til at løse opgaverne. Præcist det anbefalede Seniorrådet allerede op til budgetforhandlingerne i 2018. Hvorfor? Fordi kommunens Personaleredegørelse året før kunne fortælle, at kun 16 procent af personalet var fuldtidsansat. Ældreområdet lå højest både med langtids- og korttids sygefravær. Der er nu sat en indsats i gang, som kunne se ud til at hjælpe på sygefraværet..

Ældreområdet i Skanderborg kommune repræsenterede i Personaleredegørelsen samtidig det laveste antal ansøgere sammenlignet med de øvrige personalegrupper i kommunen.

Danmarks Evalueringsinstitut har for nylig offentliggjort, af de seneste års bestræbelser for at sikre flere sosuer, er gået den stik modsatte vej. Optaget er faldet med 41 procent sammenlignet med 2015.

Disse få kendsgerninger bør fortælle enhver såvel politikker som leder, at der skal ses på vilkårene for ældreområdet. Nogle ynder at sige, at det ikke handler om penge alene. Andre, at det er kulturen, ledelsen og arbejdsmiljøet, det er galt med

Seniorrådet har sagt og gentaget, at vi skal hele vejen rundt om problemerne. Der skal arbejdes målrettet på at TILTRÆKKE – UDDANNE og FASTTHOLDE personalet i ældresektoren. Der er tale om tre helt forskellige elementer, som kræver forskellige indsatser. Lønninger spiller også ind her.

I den sammenhæng kommer budgetter, der kun holder to-tre måneder, selvsagt til at modarbejde arbejdsmiljøet. Når de ansatte igen og igen, år efter år modtager signaler om, at de lige skal gøre det hele lidt hurtige og lidt mindre, er der tydeligvis nogle, der ikke vælger arbejdet med ældre til eller alt for tidligt vælger det fra. Det er den virkelighed Personaleredegørelsen fortæller.

Hvad skal der så til? Som et allerførste skridt skal Byrådet vedtage budgetter som holder og er dækkende for opgaven, i mindst et år ad gangen! Og!! Så skal byrådspolitikkerne tale hele faget op, og ikke gå rundt og sende signaler om, at der er noget andet man hellere vil bruge penge på.

Seniorrådet er naturligvis enig i, at pengene skal bruges afbalanceret på alle kerneområder i kommunen. Seniorrådets medlemmer er både forældre, bedsteforældre og nogle oldeforældre og har selvsagt stor veneration for hele børneområdet også. Det behøver man ikke minde os om.

De gamle, som har brug for hjælp de sidste to-tre år i deres levetid, er dem der byggede vor kommune op gennem 40'erne, 50'erne, 60'erne og 70'erne under helt andre vilkår, end dem vi kender i dag. De fortjener en værdig sidste levetid.

Publiceret 28 August 2020 14:00