Arveprins Frederik Ferdinands Minde bør frem i lyset. Privatfoto

Arveprins Frederik Ferdinands Minde bør frem i lyset. Privatfoto

Debat:

Skanderborgs ældste mindesmærke fortjener bedre placering

Arveprins Frederik Ferdinands Minde fortjener en bedre placering

Niels Dygaard, Møllebakken 12, Skanderborg

debat I denne tid, hvor bølgerne går højt i en fra begge sider engageret diskussion om, hvorvidt mindestenen over en af andelsbevægelsens forfædre, Anders Nielsen bør flyttes til Vester Mølle fra sin nuværende placering ved landevejen mellem Skanderborg og Ry, vil jeg godt slå et slag for et andet af byens mindesmærker, som efter min mening fortjener en meget mere synlig placering, end det har i dag.

Jeg tænker på Skanderborgs ældste mindesmærke, "Arveprins Frederik Ferdinands Minde", som købmand Kindler lod rejse. Under Prinsens besøg i 1839 fik Kindler nemlig under en frokost i Dyrehaven - som Kindler havde ansvaret for tilsynet med - lejlighed til at bede Prinsen om at hjælpe hans musikbegavede søn.

Dette ønske imødekom denne ved at sende købmandens søn på det Kgl. Musikkonservatorium, hvorfor Kindler i taknemmelighed lod mindestenen rejse på det sted, hvor frokosten blev indtaget.

I dag står den imidlertid med sin prunkløse, næsten ydmyge placering ret overset. Jeg vil i stedet foreslå, at den bliver placeret ved "Kongegen" eller på det græsklædte område mellem Hotel Skanderborghus og Capri.

En anden mulighed var på eller ved Kulturtorvet. Under alle omstændigheder et sted, hvor langt flere vil få lejlighed til at se det smukke mindesmærke med Aladdinlampen og læse hele den spændende historie om dette besøg.

Publiceret 27 August 2020 15:00