Hanne Majgaard. Arkivfoto

Hanne Majgaard. Arkivfoto

Debat:

Et systemskifte i 2021

Hanne Majgaard og Jens Erik Sørensen Byrådsmedlemmer for Venstre i Skanderborg Kommune

debat Svar på debatindlæg i lokale medier af Martin Frausing Poulsen, John Haarup og Kjeld Jensen, DF. Vi er glade for at konstatere, at DF ser muligheder for et reelt systemskifte i 2021 i Skanderborg byråd.

Det vil vi gerne samarbejde med DF om, men desværre indbyder DF's personlige og politiske kritik af Venstre ikke til et godt samarbejde, om at erobre et blåt flertal.

Med hensyn til kritikken af Socialudvalget giver DF læserne det indtryk, at budgetterne sejler, og at det skulle være Venstres medlemmer af udvalget, som ikke løfter deres politiske ansvar og opgave. Her misinformerer DF læserne. Der er ikke udvalgsstyre i Skanderborg og udvalgets opgave er, at være politik formulerede og kontrollerende.

Al kompetence omkring budget og økonomi udføres af økonomiudvalget, og godkendelse af budget og opfølgning er byrådets opgave, og dermed er byrådet og dets formand, borgmesteren, ansvarlig for økonomien på alle drift områder i Skanderborg kommune.

Venstres medlemmer af socialudvalget har sammen med de øvrige medlemmer af udvalget i marts sendt de økonomiske udfordringer til økonomiudvalg og byråd. Her afventer socialudvalget byrådets stillingtagen til de økonomiske udfordringer.

Formanden for økonomiudvalget, som er borgmesteren, har nu efter yderligere fire måneder stadig ikke sat økonomien for handicap og psykiatriområdet på udvalgets dagsorden, og dermed ikke givet byrådet mulighed for stillingtagen til de økonomiske udfordringer.

DF ved godt, at de fleste kommuner inklusiv Skanderborg er meget udfordret på socialområdet grundet et stigende antal ældre borgere, og et stigende antal psykiske og fysiske handicappede.

Udfordringerne kræver ansvar og handling og det er vores håb at DF vil være med til at påtage sig ansvaret ved de kommende budgetforhandlinger for 2021, så vi sikre et realistisk budget på socialområdet, der afspejler de udfordringer vi står over for i Skanderborg Kommune.

Publiceret 26 August 2020 15:00