Debat: Mange penge brugt på små skoler rammer de store skoler

Martin Ipsen Pedersen på vegne af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmerpå Morten Børup Skolen

På vegne af Morten Børup Skolens ca. 850 elever vil vi gerne sige tak til Skanderborg Kommune for at komme med et forslag til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet, fordi I nu er på vej til at træffe en beslutning, som gør, at en hidtil benyttet grønthøstermodel forsvinder. En grønthøstermodel, der har presset budgettet på en stor skole som Morten Børup Skolen til et bristepunkt. Rådighedsbeløbet pr. elev på en stor skole som vores er allerede nu lavt. Træffer I ikke denne beslutning, kan vi igen se ind i en større udsultning af vores skole og 850 elevers trivsel og læring.

Der er ingen tvivl om, at vi meget gerne så, at hele området var højere prioriteret i kommunen. Men når rammerne er som de er, er det godt vi nu kan skue ind i en langtidsplanlægning på området og dermed opnå mere stabilitet og fremsyn. Det bliver ikke til en situation med rigeligt med penge. Til gengæld behøver hvert års budgettal ikke være nervenedbrydende længere. Det gamle grønthøstersystem kunne umuligt fortsætte uden langvarig skade på Morten Børup Skolen.

Det er svært at drive god stor skole, når man ikke har ressourcerne og pengene til det

Med dette skal der også følge nogle kommentarer omkring, hvad der ellers foregår af debat på området. Vi er som forældre på Morten Børup Skolen ærgerlige over, at der ikke bruges flere penge på skoleområdet i Skanderborg Kommune, end der gør nu. Det betyder jo netop, at man ikke kan opretholde samme serviceniveau på alle områder, og dermed går det ud over nogen, at der skal prioriteres.

Vi føler derfor selvfølgelig med de små skoler, som står til at skulle lukke. Det er forfærdeligt, det er trist, og det kan virke uretfærdigt. Men når den økonomiske ramme på skole- og dagtilbudsområdet ikke er større, end den er, så ville det heller ikke være retfærdigt, hvis Morten Børup Skolen, og mange andre store skoler i Skanderborg Kommune, igen skulle se ind i besparelser, fordi vi så ville få (endnu) færre penge pr. elev. Det ville, som vi forstår de kommunale økonomiske rammer, være alternativet til den fremlagte plan.

Det er svært at drive god stor skole, når man ikke har ressourcerne og pengene til det. Med det nye forslag, ser vi ind i et budget, hvor vi kan håbe på, at der ikke kommer flere besparelser. Det er vi glade for, da det kommer rigtig mange børn og unge i kommunen til gavn.

Når vi har siddet til forskellige møder på Fælleden om emnet, har det været vores opfattelse, at mange gerne ville have en afklaring på området. Det nye forslag betyder, at der nu er en afklaring. En afklaring, som betyder, at vi nu kan lukke den kontinuerlige diskussion om lukning eller flytning. Som vi ser det, har det været utrolig drænende for mange institutioner og mange personer, som den debat har berørt - direkte eller indirekte. Det kan vi nu lukke, og så kan vi skue ind i en langtidsplanlægning på området. Det vil forhåbentlig give ro – til gavn for børn og medarbejdere på kommunens skoler og dagtilbud bredt set.

Publiceret 26 August 2020 12:50