Debat: Kære jer, som vil lukke Bjedstrup Skole

Jeanet Toustrup Ravnsbæk Zacho, Overmarksvej 4, Skanderborg

tørn.Jeg ved godt, I ikke gør det af ond vilje, og I har en masse penge, som I skal spare. Men er det virkelig vejen frem at knuse fundamentet for den trykke start på institutions- og skolelivet for vores børn ved at lukke Bjedstrup Skole? Har 'UNIK OG ENESTÅENDE' ingen værdi?

Som tidligere dagplejer gennem 13 år og som mor til tre efterhånden store drenge har jeg på næreste hold oplevet værdien i, at vores børn starter deres institutions- og skoleliv i det unikke, trykke og nære miljø omkring Bjedstrup Skole og Børnehus.

Ikke alle har lyst til at bo i byen, og vi på landet, i landsbyerne Illerup, Alken, Bjedstrup, Svejstrup og Boes sætter stor pris på at have dagpleje, børnehave og ikke mindst skole i nærheden i dette dejlige område. Selvom landsbyerne kan synes at ligge ret langt fra hinanden, er her et kæmpe sammenhold og et godt naboskab fordi vi har Bjedstrup Skole og Børnehus at samles om.

Jeg tror faktisk, at det at have et børneliv i og omkring Bjedstrup Skole og Børnehus er helt unikt for Skanderborg Kommune - måske det eneste eksempel af sin art, hvor sammenhængen i børnelivet fra institutionslivet starter til og med 6. klasse er så fantastisk. Mors trygge barnevognsture i det grønne afløses af en dagplejers trygge og hjemlige rammer i grønne omgivelser.

Dagplejegruppen omkring Bjedstrup har et tæt samarbejde med Bjedstrup Skole og Børnehus og med den lokale gymnastikforening Dover GF. Så er man barn i dagplejen herude, tager dagplejeren en gang om ugen børnene med ned i gymnastiksalen, lige ved siden af skolegård og børnehave. Der er gang i den i salen, hvor gymnastikredskaberne bruges – bænken, boldene – gymnastikforeningens airtrack.

Jeg tror faktisk, at det at have et børneliv i og omkring Bjedstrup Skole og Børnehus er helt unikt for Skanderborg Kommune

Det er som dagplejer dejligt at føle sammenholdet med personalet i Skole og Børnehus og idrætsforeningen. Børnene leger og kan sidde ved vinduet til skolegården og spise madpakkerne. Dér i skolegården kan man får øje på en storesøster eller -bror, naboens store skoledreng, dagplejers egne børn der er en slags søskende efter skoletid, og det allerbedste er næsten at man kan vinke til børnehavebørnene – måske en ven, der lige er startet derovre?

Noget, der gør enhver forælder tryg og glad, er når skiftet mellem dagpleje, børnehave og skole ikke er voldsomt stor og dramatisk. Og det er det ikke i Bjedstrup. Vi samarbejder tæt om børnene og der laves overleveringssamtaler, både fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Alle de voksne, der skal have med barnet at gøre, ved hvordan barnet er.

Dagplejen besøger børnehaven flere gange før et barn skal begynde i børnehave – og ved andre lejligheder, som fx til risengrød før jul. Når barnet endeligt skal tage afsked med dagplejen og starte et nyt kapitel i børnehaven, er stedet velkendt, og man kender de voksne. Overgangen bliver ikke voldsom, og barnet placeres ikke i en ny og fremmed kontekst. Børnehaverne er – heldigvis - ikke på spareplanen.

De to børnehaver ved Bjedstrup Skole og Børnehus er placeret i de skønneste områder og med fede legepladser og udearealer. Og det hele hænger sammen. For turen i børnehavens cykelgård giver et blik ind i skolegården – til de kendte ansigter, søskende og venners søskende.

Børnehavebørnene besøger skolen, selvfølgelig især op til skolestart i april, august eller november, men er også indimellem med til skolens fællessamling med morgensang og beskeder. Når skolebørnene har lært at læse lidt, er der læsegrupper for både dagplejen og børnehavebørnene, hvor der læses højt fra en lille bog. Både dagplejebørn og børnehavebørn nyder at have store børn at se op til – og skolebørnene bliver udfordret på opgaven. Jo, her hænger det hele sammen – børnehavebørnene kender skole og lærere inden de står der, på pyramiden ved flagstangen i skolegården på deres første skoledag.

Ude i Bjedstrup Skole og Børnehus lærer vores børn, at man skal passe på hinanden. Man skal tage hånd om de mindste og hjælpe dem, og de små lærer også, at en stor og stærk dreng fra 6. klasse er en ven - de tør at henvende sig andre aldersgrupper. Alt det her kan kun lade sig gøre, fordi vi alle har så tæt et samarbejde, og fordi vi er tæt på hinanden. Fordi lærerne er engagerede og opmærksomheden rettet mod de trin i børnelivet, hvor der er brug for tryghed og en god ven at holde fast i. Fordi alle er inviteret til skolefesten, hvor en 0. klasses elev går rundt med en søskendes klassekammerat fra 6. klasse – og hvor de store fra Mølleskolen også kigger forbi og tager en tørn.

Publiceret 25 August 2020 08:30