Debat: De rigtige prognoser siger: Bevar Bjedstrup Skole

Morten Birch Larsen, Emborgvej 118, Skanderborg

Når der politisk skal tages stilling til en ny skolestruktur, sker det bl.a. med udgangspunkt i elevtalsprognoser. Dette er også tilfældet i Skanderborg Kommune, hvor den nye skolestruktur baseres på elevtalsprognoser udarbejdet af COWI. Prognoser som forudsiger, at der vil komme 2.500 nye elever over de næste 15 år. Et tal man fra politisk side har låst sig fast på, uden egentlig at kigge på usikkerheden i sådan en prognose, uden at kigge på hvor tallet kommer fra, og hvad det får af betydning, hvis det viser sig, at prognosen faktisk ikke rammer rigtigt.

Seks år frem i tiden er antallet af børn, som skal starte i skole kendt, og det vil derfor kun være til- og fraflytning, som påvirker prognosen. Men kigger man længere ud i fremtiden end seks år, vil det faktiske børnetal ikke være kendt, og det vil medføre en markant større usikkerhed i prognosen. En prognose som kigger 17 år frem i tiden, bør derfor tages med meget stort forbehold, og man skal være klar over de risici, det vil medføre, at basere en fremtidig skolestruktur – og økonomi – på en sådan prognose.

Hvis man for COWIs prognose indregner en usikkerhed på ± 1% om året fra år 2025 og frem, så vil elevtallet i kommunen komme til at ligge i intervallet 9.300-11.600. Er det så ikke farlig at låse sig fast på de 10.500 som politikerne har gjort? Og hvad så hvis prognosen ender med at ændre sig markant? Hvis eksempelvis prognoserne fra 2018 og 2019 sammenlignes, så forudsiges der i prognosen fra 2019 et elevtal i 2030, som er 750 højere – altså for to prognoser lavet med ét års mellemrum!

Hvis man kigger specifikt på Bjedstrup Skole, så har Liv i Landsbyerne lavet en optælling af børn i skoledistriktet i alderen 0-13 år. Figuren herunder viser det faktisk antal elever på Bjedstrup Skole ind til 2020 (rød). Hvis det antages, at alle børn i alderen 0-6 år vil starte i Bjedstrup Skole (blå), så vil der i 2026 131 børn på skolen, hvilket svarer til 41% flere børn, end COWIs prognoser (grøn) forudsiger.

Det er klart, at der vil være forældre i skoledistriktet, som vil vælge en anden skole, men der sker i øjeblikket en massiv tilflytning af børnefamilier til området, som sandsynligvis vil mere end opveje de børn som placeres uden for skoledistriktet. Samtidig må det forventes, at den nye skovbørnehave som er etableret, vil tiltrække endnu flere børn, ligesom der er planlagt en række udstykninger i bl.a. Alken, så det er realistisk, med en væsentligt større stigning i elevtallet på skolen. Selv hvis der kun regnes med en tilslutning på 80% (i 2020 var tilslutningen 89%!), så vil der i 2026 være 111 børn på skolen – 19% flere end COWI forudsiger.

En markant stigning i børnetallet på Bjedstrup Skole vil samtidig betyde, at den gennemsnitlige udgift pr. elev vil komme på niveau med mange af de øvrige skoler i kommunen.

Så kære politikere – vil i være ansvarlige for at tage en beslutning om lukning af landsbyskoler på baggrund af forkerte tal?

Giver det derfor mening at lukke en skole, som er inde i så stor vækst? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Der er hverken et demografisk eller et økonomisk incitament, som kan forsvare en lukning af Bjedstrup Skole.

Så kære politikere – vil i være ansvarlige for at tage en beslutning om lukning af landsbyskoler på baggrund af forkerte tal?

Og hvor vil det være befriende, hvis i også tog blikket væk fra de mange regneark, og i stedet kiggede på menneskene, på børnene, på mulighederne. Hvad er børnenes behov? Hvad har de brug for, og hvordan sikrer vi dem en god og sund hverdag? Kig på mulighederne i landsbyskolerne, og den fleksibilitet skolerne kan give i forhold til stigende børnetal.

Og spørg jer selv, hvad det er i vil med Skanderborg. Vil i have en kommune, hvor folkeskolen og børnefamilierne er nedprioriteret? Hvor fokus kun er på de større byområder, mens den tredjedel af kommunens befolkning, som bor på landet og i landsbyerne ikke prioriteres? En folkeskole, hvor mursten er vigtigere end trivsel og faglighed?

Publiceret 21 August 2020 09:30