Debat:

Bevar Bjedstrup skole

Lise Lotte Langston, Svejstrupvej 22, Svejstrup, 8660 Skanderborg

debat I denne tid drøftes skolestrukturen i Skanderborg Kommune, herunder en eventuel lukning af Bjedstrup skole. Der er -som anerkendt af de fleste med faglig indsigt på området- mange dokumenterede og gode grunde til at bevare skoler i landsbyerne. Alle de vigtige, rigtige og saglige argumenter for at bevare Bjedstrup skole er allerede lagt frem for politikerne, der på et vist niveau synes at anerkende betydning af at bevare levende skoler for at bevare levende landsbyer. Alligevel siges det igen og igen fra politikernes side, at det i sidste ende er økonomien der tæller. Hvis det er tilfældet, må man håbe, at det er de rigtige tal der lægges frem på beslutningsbordet, men som i så mange andre situationer, hvor det er økonomien der køres i stilling som det bærende argument for en skolelukning, er fakta ikke altid fakta og matematik er en svigefuld ven. Det kan man så måske erkende, når det er for sent.

Mere trist og beskæmmende end rodet i tal og fakta er dog den manglende vilje til at få ting, vigtige ting, rigtig vigtige ting, ting med mennesker, til at lykkes. Hvis vi vil flyve til Mars finder vi ud af det, ligeså hvis vi vil opfinde en ny vaccine. Men at finde frem til en lokal skolestruktur med respekt for børnene, deres familier og de øvrige mennesker i de landsbyer, der er så afhængige af den energi, udvikling og sammenhængskraft, som skolen er fundamentet for - både i og uden for åbningstid- synes en meget sværere opgave. Er politikerne ikke dygtige nok? Eller savner de viljen til at læne sig frem og sige ”det finder vi en løsning på” ? Hvor indsigtsfuld og omhyggelig skal man være, før man får lov til at ændre mange familiers daglige liv på en afgørende måde, som de slet ikke ønsker, men frygter? Hvor meget skal man anstrenge sig for at forstå helheden og finde andre modeller og bæredygtige kompromisser, der ikke omfatter skolelukninger og afvikling af velfungerende lokal samfund?

I disse dage kommer jeg til at tænke på den dårlige joke, at der er længere fra København til Jylland end fra Jylland til København. Der synes for tiden at være længere fra Ry til Bjedstrup end fra Bjedstrup til Ry, forstået på den måde, at man tilsyneladende ikke er bange for at tegne et nyt skoledistrikt, der indebærer at børn fra landsbyerne i og omkring Bjedstrup skole skal flyttes til Ry, men ikke tør tegne et skoledistrikt der indebærer, at børn fra nye boligområder i Ry skal flyttes til Bjedstrup Skole. Vi har hørt en politiker sige, at der er problemer med transport fra Ry til Bjedstrup, men som bekendt kører skolebussen snilt den anden vej! Er der virkelig længere fra Ry til Bjedstrup end fra Bjedstrup til Ry? Eller er der forskel på børn?

Der gøres alt for lidt fra beslutningstagernes side for at huske egne tidligere udmeldinger og at forstå virkeligheden i landsbyerne, før man beslutter en ny struktur, som ingen af de berørte ønsker. Er der bæredygtige og økonomisk ansvarlige alternativer til at lukke skolen? Det kan du bande på der er! Og jeg er så heldig at bo blandt begavede, kyndige, engagerede og kreative forældre, der står i kø for at bidrage konstruktivt til gode løsninger. Det fordrer blot mod fra politikerne til at erkende, at levende skoler rimer på levende lokalmiljøer. Og man ikke finder løsninger på de svære projekter alene, i et udvalgsmøde, kun i fællesskab med andre, navnlig de berørte.

Så lad os se, om vi sammen kan få bygget den lille rumraket, og bevare de lokale skoler!

Publiceret 21 August 2020 17:00