Foto: Uge-Bladet Skanderborg

Foto: Uge-Bladet Skanderborg

Debat:

Åbent brev til Skanderborg byråd

Gitte og Peter Dalsgaard, Hannesvej 3, Svejstrup, 8660 Skanderborg

I 29 engagerede politikere i byrådet har bedt os om at lade jer tage et ansvar for vores fælles kommune. Vi har valgt at give jer vores stemme i forventning om, at I vil forvalte vores allesammens interesser bedst muligt.

Det er ikke nogen nem opgave, og det viser sig tydeligt i disse dage, hvor skolelukninger i Bjedstrup og Hylke er blevet en del af dagsordenen.

I den forbindelse er der nogle overvejelser, som er vigtige at have for øje:

I skal sætte jer ordentlig ind i sagerne, når I træffer beslutninger. I har påtaget jer en vigtig opgave, men vælger at træffe vigtige beslutninger, der baserer sig på fejlbehæftede beregninger, når I slagter landsbyskoler. Et administrativt makværk, der kommer til at ødelægge det gode liv i en af kommunens mest velfungerende landsbyklynger. I træffer for øjeblikket fejlagtige beslutninger på tal, som er forkerte. I er uegnede som politikere, hvis I undlader at rette op på jeres fejl, når I er blevet gjort opmærksomme på disse graverende fejl.

Pas på med at dyrke egne sær-interesser. De beslutninger I skal træffe, rammer jeres eget liv og jeres egne personlige interesser. Det er derfor vigtigt, at I formår at se bort fra, hvor meget I selv personligt har på spil, når I træffer beslutninger for os alle.

Vælgerne glemmer ikke jeres løfter. Det er fuldt forståeligt, at man nogle gange må gå på kompromis, når der skal skabes politik, men når f.eks. vores nuværende Socialdemokratiske borgmester i 2017 lovede 'at skolelukninger ikke er et tema', De Konservative ved kommunalvalget stod for at 'undgå skolelukninger' og Venstre lovede 'udvikling af vores mindre byer, så der lokalt er de servicetilbud, som tilflytterne har brug for (eksempelvis børnepasning og folkeskoler)' er det meget svært som vælger at forholde sig til de vinde, der blæser i disse dage. For øjeblikket lugter det værre end gylle herude på landet.

I har alle bedt om vores tillid. Mange af os her i Bjedstrup Skoledistrikt har valgt at stole på, at I var i stand til at træffe rigtige, fornuftige og velgennemtænkte beslutninger for hele kommunen. Derfor valgte vi at give jer vores stemme.

Tilliden til jer forsvinder – og det vil vi huske på, når der er kommunalvalg til næste år. Modsat jer, glemmer vi ikke vores løfter.

Vi kæmper hårdt til det sidste for vores fællesskab – Bevar Bjedstrup Skole. Det var det, der gjorde, at vi flyttede hertil på grund af Bedstrup Skole - og blev boende på grund af det fantastiske fællesskab.

Publiceret 21 August 2020 14:30