Debat: Hvad er de politiske værdier bag skolelukning?

Estrid Bek, Alkenvej 75, 8660 Skanderborg

Kære politikere. Der er noget jeg ikke forstår, noget der virkelig kan undre mig.

Jeg læser, at Skanderborg Kommune har en værdi om at understøtte det lokale, nærmiljøet.

I Kommuneplan 2021 skrives dertil, at udviklingen ikke må være på bekostning af de nuværende kvaliteter hverken i byerne eller i det åbne land.

Bjedstrup Skole er en velfungerende skole til børn i alderen 0 -6 kl. i vækst. Skolen har 150 år på bagen, og er godt forankret med rødder tilbage til andelsbevægelsen, ja helt tilbage til rytter tiden. Beliggende i et aktivt lokalt landsbymiljø, med et godt lokalt samarbejde med dagpleje, daginstitution, idrætsforening og de mange foreninger i området.

Der har været op og nedture, folketallet er faldet og steget, som i resten af kommunen, som i hele landet. Dette har ikke hindret et aktivt lokalmiljø i de omkringliggende landsbyer, som igen og igen har formået at tiltrække aktive børnefamilier til området. Et sådan lokalt miljø fungerer ikke uden skolen som omdrejningspunkt, det sted alle i lokalsamfundet mødes, uanset økonomi, interesser m.v.

Min oplevelse, i de mange år jeg har boet i Alken er, at både Ry Kommune og Skanderborg Kommune har været positive overfor små lokale samfund, hvilket giver meget mening, da vi ikke alle kan bo i byen. Man ønsker endog at udbygge de små samfund.

Da vi i Alken indviede den frivillig drevne købmandsbutik, var der meget ros af politiker, som netop italesatte det et lokalt samfund kan, nemlig at have viden om og gøre brug af alles kompetencer og ressourcer i fællesskabet, og dermed løfte selv store udfordringer.

Og så er det jeg undrer mig, hvorfor et bred politisk udvalg indstiller til at lukke en velfungerende skole i vækst

Ry kommune blev til Skanderborg kommune, og vi fulgte med udviklingen, ved at vi gennem Foreningen Liv i Landsbyerne organiserede os i landsbyklyngen Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup. Netop for at bevare det lokale i en storkommune.

Så har vi et område Kildebjerg i Ry, en udstykning fra 2010, hvor man under udbygningen italesatte, at den ville tilhøre Bjedstrup skoledistrikt. Jeg kender ikke området godt, men forstår godt der er brug for en skoleløsning. Tænker også de har et godt lokalområde. Nu indstilles der til at bygge en ny skole for 0-6 kl. i Kildebjerg, for at lukke en skole for 0-6 kl. i Bjedstrup skole.

Og så er det jeg undrer mig, hvorfor et bred politisk udvalg indstiller til at lukke en velfungerende skole i vækst og central for et sammenhængende landsbysamfund, for at bygge en ny skole i samme aldersgruppe kun 6 km væk. Er det vigtigere for familier i byen at have en skole tæt på, end for familier på landet?

Hvordan skal jeg forstå Skanderborgs Kommunes værdier om det lokalt forankrede, forstå at udvikling ikke må være på bekostning af nuværende kvaliteter, hverken på land eller i by.

Hvilke politiske værdier der ligger bag en sådan beslutning?

Publiceret 20 August 2020 15:00