Åbent brev til ministeren:

Skolelukninger stridermod socialdemokratiets politik

Bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus

Kære Børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil

Vi skriver til dig, fordi vi lige nu står måbende og må være vidne til et socialdemokratisk ledet byråd, som først bryder valgløfter om at bevare landsbyskoler i Skanderborg Kommune, dernæst direkte opfordrer til opstart af friskoler, som alternativ til velfungerende folkeskoler. Der mangler efter vores bedste vurdering udsyn og politisk vision. Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune er i gang med en større strukturreform på skoleområdet, der angiveligt skal sikre kvaliteten og bæredygtigheden af folkeskoleområdet i fremtiden.

Kommunen oplever en stor stigning i antallet af børnefamilier, der søger kommunen. Denne udfordring har Sborgmester Frands Fischer valgt at løse ved at foreslå at lukke to velfungerende landsby-folkeskoler og opfordre de lokale forældre til at oprette friskoler i stedet. Alt imens Dansk Folkeparti og Venstre, som de eneste, kæmper for folkeskolerne her i kommunen. Er det virkelig god socialdemokratisk skolepolitik, eller skulle du lige tage telefonen og spørge Frands Fischer, hvad der foregår? På Socialdemokratiets hjemmeside står, at folkeskolen skal være det oplagte førstevalg for alle forældre og børn i Danmark. Det kræver, at der er et folkeskoletilbud i lokalområdet.

Vi får ganske enkelt ikke øje på de gode, veldokumenterede argumenter for, at en skolelukning skal være en del af løsningen

Du har også før refereret til folkeskolen som samfundets smeltedigel, og givet forældrene skylden for at fri- og privatskoler udhuler folkeskolen. Vi oplever netop, at vores skole, Bjedstrup Skole, samler bredt og fungerer som et naturligt og nært mødested på tværs af kulturel baggrund og økonomisk formåen.

Vi oplever et lokalsamfund i voldsom vækst. Børnefamilier, som søger landlivet og de nære fællesskaber flytter til vores område og engagerer sig lokalt i foreningslivet og fællesskabet.

Således bakkes der i højere grad end nogensinde før op om det lokale folkeskoletilbud - vores smeltedigel. Skanderborg Kommune har siden starten af 2020 arbejdet på et forslag til en ny skolestruktur, som skulle spare 10 mio. kr. på driften, selvom kommunens folkeskoler i forvejen er billige i forhold til andre kommuner.

Som skolebestyrelse har vi, sammen med en kæmpe gruppe engagerede forældre og lokale borgere, deltaget konstruktivt i den åbne proces, kommunen har gennemført. Vi har indsendt grundige forslag til alternativer, som sparer kommunen flere penge, end det nuværende forslag, som bl.a. indebærer etableringen af en ny folkeskole med anlægsomkostninger på mindst 160 mio. kroner. Vores forslag ville kommunen ikke regne på, og vi måttet rykke for svar gentagne gange.

Der mangler efter vores bedste vurdering udsyn og politisk vision

Vores skole viser gode trivselstal, vi har en sund økonomi, vi trækker nye ressourcestærke og lokalt engagerede borgere til kommunen. Vi får ganske enkelt ikke øje på de gode, veldokumenterede argumenter for, at en skolelukning skal være en del af løsningen. Der er masser af dokumentation for, at små, lokale skoler i sig selv er inkluderende fællesskaber, der løfter såvel almene som specialpædagogiske opgaver på grund af deres størrelse og det forpligtende fællesskab i lokalmiljøerne. Sådan er det også på Bjedstrup Skole og i landsbyerne omkring.

Når en socialdemokratisk borgmester ligefrem vil skade lokalsamfundene og de folkeskoler, som I i Socialdemokratiet siger, I vil værne om, så håber vi, at ministeren vil minde Socialdemokratiet i Skanderborg om, at partiets mål ikke udelukkende er at få de billigst mulige folkeskoler, men at der også er andre værdier, som socialdemokrater vil kæmpe for.

Publiceret 19 August 2020 14:15