Debat: Skolelukninger:

Krisen kradser

I Skanderborg Kommune har man hist og her yderligere en krise. Det er i landsbyer, der er blevet ramt af planer om at lukke eller beskære de nære skoler

Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune

Debat Det er blevet krisetid. Klimaet er af lave, og alt tyder på, at det bare er starten på alvorlige klimaændringer. Biodiversiteten har sin egen krise, hvor arter uddør som aldrig før. Coronakrisen truer os på livet, og samtidig også på økonomien og beskæftigelsen.

Årsagen til disse kriser er blandt andet centraliseringen af funktioner. Idéen er, at hente stordriftsgevinster. Men hvis noget går galt, går det galt i stor stil. Og regningen går ikke nødvendigvis til de samme, som har fået fordelene.

I Skanderborg Kommune har man hist og her yderligere en krise. Det er i landsbyer, der er blevet ramt af planer om at lukke eller beskære de nære skoler.

Besparelsen skal så bruges til at bygge nye store skoler i kommunens større byer. Og regningen går til landsbybørnene, som skal tilbringe ekstra tid i skolebusserne. Som ikke kan være en del af det nære samfund, deres forældre har valgt, men skal tilpasse sig et andet miljø.

Landsbyskolerne har en række styrker, der er brug for i disse krisetider. Skolestørrelsen gør det overskueligt for de mindre børn at finde en plads i et fællesskab. Skolemiljøet er mere robust fordi der er plads til at tage sig af børnenes specifikke behov. Naturen er tættere på, så man kan lære om, hvad der skal til for at få vores samfund igennem de naturkriser, vi lider under. Hvis ikke vi lærer at se os selv som en bæredygtig del af naturen, er der en del af vore kriser, som falder ud til vores ulempe.

De ældste af vore lokale skoler bliver 300 år næste år. Det var Frederik d. 4, som på sin 50 års fødselsdag gav skolerne til bønderne i kongens rytterdistrikt. Formålet var, at børnene skulle lære at læse, så de kunne blive bedre kristne, men også bedre soldater. I dag ville vi nok sige, at de skulle lære om vores fællesskab og blive dygtige i deres kommende job.

For sammenhængskraft og fantasi har grobund i Den nære Skole. Gå ind og læs på underskriftsindsamlingerne til fordel for bevarelse af landsbyskolerne. Læs hvad der står og forstå 300 års taknemmelighed, som udtrykkes mellem linjerne. Men læs også vreden over attentatet på de skoler, som er vores håb. Læs !

Centralismen gør samfundet mindre robust. Der er brug for et opgør. Indkøbscentre måtte hele foråret holde lukket, fordi de var en stor potentiel smittefare. Det samme kan ses i disse dage, hvor Coronavirussen for alvor tager fat. De centraliserede enheder gør sårbare.

Publiceret 19 August 2020 14:00