Anne Heeager.

Anne Heeager.

Debat:

Ja tak til ny dagtilbuds- og skolestruktur

Anne Heeager og Tage Nielsen, byrådsmedlemmer for Radikale Venstre

Debat Det er velkendt, at Skanderborg Kommune står over for en positiv, men stor udfordring i de kommende 10-15 år, hvor børnetallet stiger markant. På skoleområdet får vi 2.000 flere elever, der skal møde et godt skoletilbud. Tilsvarende får vi 1.000 flere 0-6 årige børn, der har brug for et godt dagtilbud.

Ingen af vore børn bliver klogere eller gladere af, at vi bruger flere penge på mursten end nødvendigt. Derfor har Undervisnings- og Børneudvalget på baggrund af et ønske fra Byrådet i mange måneder undersøgt og diskuteret de muligheder, vi har i Skanderborg Kommune, for at vi udnytte vores eksisterende bygninger klogere end i dag. Og nu er der indgået en aftale!

I sidste uge underskrev et enigt Undervisnings- og Børneudvalg samt repræsentanter fra SF, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti en fælles aftale om en ny dagtilbuds- og skolestruktur for Skanderborg Kommune. Det er en aftale, der tegner en visionær og fremtidssikret retning for vores skolevæsen, men som også indeholder svære beslutninger. I Radikale Venstre er vi både glade for og lettede over, at så mange partier har kunnet stå sammen om så svært og følsomt et emne. I vores øjne er det tegn på både mod og ansvarlighed.

Aftalen om en ny skolestruktur viser, at det ER muligt at udnytte vores eksisterende kvadratmetre klogere, end vi gør i dag. Her skal nævnes nogle eksempler:

Med aftalen bliver den betydelige ledige kapacitet på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg udnyttet. Dette sker bl.a. ved, at skolen afgiver lokaler til et nyt og stærkt specialtilbud, som blandt andet sikrer, at færre børn fremadrettet skal transporters langt med taxa hver dag for at komme i skole. Etableringen af et specialtilbud på Niels Ebbesen Skolen mindsker det store kapacitetspres, der i dag er på Låsby Skole. Aftalen medfører også, at de ledige kvadratmetre på Veng Skole udnyttes fremadrettes. Her skal nemlig etableres et dagtilbud, der erstatter de nedslidte bygninger, som dagtilbuddet i Veng i dag benytter. Også i Stjær tænkes ledige lokaler på skolen sammen med behovet for et bedre dagtilbud. Dog på en måde der sikrer, at Stjærskolen - som Herkindskolen - bevarer deres overbygninger.

De kloge kvadratmetre er også at finde i en løsning for kommunens mest vanskeligt stillede børn og unge, der i dag går på Hørningskolen. Som ønsket får disse børn fremadrettet til huse i istandsatte lokaler på Sølund, hvor der kan skabes et stærkt fagligt miljø på specialområdet fra dagtilbudsområdet over skoleområdet og til voksenområdet. Hørningskolens nuværende lokaler er velegnede til et fremtidigt dagtilbud, og derfor er det en fornuftig løsning også set i forhold til kapaciteten i Hørning.

Hvilke beslutninger, der er svære i forbindelse med den nye skolestruktur, vil naturligvis afhænge af øjnene der ser! Det er dog forventningen, at stor opmærksomhed vil rette sig imod vores to mindste skoler, der i dag har 10-11 elever i en gennemsnitlig klasse. Hylke og Bjedstrup skoler lukker nemlig som folkeskoler med den aftale, der er indgået. Det er ikke en nem beslutning at lukke skoler! Ej heller når der kan argumenteres for det såvel økonomisk som socialt og fagligt. Vi håber ikke desto mindre, at børn og forældre fra Bjedstrup og Hylke med tiden vil sætte pris på at være på skoler med et større fagligt miljø og en større social mangfoldighed.

Der har allerede været afholdt mange møder vedrørende den nye skolestruktur; der er skrevet læserbrev og høringssvar, afholdt demonstrationer med videre. Vi forventer naturligvis, at debatten fortsætter i de kommende måneder og hilser den velkommen! I denne forbindelse skal nævnes, at alle tiltagene i den indgåede aftale ikke er nævnt med dette læserbrev, men at man kan orientere sig på kommunens hjemmeside for flere detaljer. Her kan man også få indblik i den økonomi, der frigøres med aftalen, og som skal forblive på skoleområdet til kvalitetsløft til glæde for vores godt 8.000 skolebørn.

Publiceret 19 August 2020 09:00