Thomas Cordtz. Arkivfoto

Thomas Cordtz. Arkivfoto

Debat:

Bred opbakning til ny skolestruktur

Det er vigtigt, når vi lægger sporene for fremtiden, at man ikke ryster på hånden, og derfor er det glædelig, at både DF, V, S, Rad., SF og Ø foruden K har skrevet under

Thomas Cordtz, byrådsmedlem (C)

Debat Partierne i Skanderborg Kommune er enedes om en ny aftale for skolestrukturen. Aftalen er blevet til på baggrund af et omfattende arbejde. 3000 flere børn skal rummes i skoler og dagtilbud de kommende år uden at slå bunden ud af kommunens budgetter og uden at gå på kompromis med kvaliteten.

I Det Konservative Folkeparti glæder vi os over, at vi er nået i mål, og at stort set alle byrådets partier har medvirket. Det er vigtigt, når vi lægger sporene for fremtiden, at man ikke ryster på hånden, og derfor er det glædelig, at både DF, V, S, Rad., SF og Ø foruden K har skrevet under.

Aftalen har mange konservative aftryk, og der er flere ting, vi er stolte af. Først og fremmest medvirker vi til at sikre en bæredygtig struktur for vores skole- og dagtilbud de næste mange år.

Langt hovedparten af vores skoler i byer, landsbyer og landdistrikter består og kapaciteten i specialskoler og -tilbud sikres samtidig med at området styrkes – bl.a. med et nyt kraftcenter omkring Campus og Ungdomsskolen. Vi ved godt, at nye rammer kan blive en stor omvæltning for de berørte børn og voksne, men tror på, at det er den bedste løsning på sigt.

Fra konservativt hold har vi endvidere arbejdet for, at der skal bygges ny skole i Ry. Det har der været stærkt behov for længe.

Den nye skole knyttes tæt til Knudsøskolen, som dermed styrkes. Vi har også arbejdet for, at både Stjær og Herskind beholder deres udskolinger, selvom undervisnings- og børneudvalgets kvalitetsmarkører indledningsvist fastholdt, at et-sporede skoler ikke kunne have overbygningsklasser.

Dog særligt glade er vi for, at Columbusskolen kan blive på Skovbyskolen i de lokaler, hvor den retteligt hører hjemme.

En aftale så omfattende kommer selvsagt ikke uden torne: Skolelukningerne i Hylke og Bjedstrup. Vi er i Konservative Skanderborg kun alt for bevidste om vigtigheden af skolerne i vores landsbyer, og ønsker ikke, at skoler skal lukke. Men vi har i fællesskab med de andre partier fundet en god løsning med gode skoletilbud, som jeg tror, de vil blive glade for, når chokket har lagt sig.

Med omstruktureringerne frigøres samlet 11 mio. kr. årligt, som bruges målrettet på et kvalitetsløft i skoler og dagtilbud generelt. Frem mod de forestående budgetforhandlinger vil vi fra konservativt hold yderligere undersøge behovet og mulighederne for at styrke skoler og dagtilbud økonomisk. Det er vigtigt for os, at de tildeles de midler, der skal til, så de fortsat kan levere undervisning og børnepasning af høj kvalitet.

Publiceret 19 August 2020 16:30