Når hospice er for langt væk

Døende borgere med langt til nærmeste hospice får ikke den nødvendige specialiserede lindring, ifølge nyt notat

skanderborg Et nyt notat fra REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, sammenligner den geografiske placering af landets hospicer med patienternes bopælskommune. Med notatet tegner der sig et klart billede for hele landet af, at patienter med bopæl i samme kommune som et hospice udgør en markant større andel end patienter fra andre kommuner.

I de områder, hvor forskellen er størst, får to døende borgere fra hospicets hjemkommune en indlæggelse, mens det kun er én døende borger i kommuner uden hospice.

"Det strider både mod tanken om lige adgang til sundhedsydelser og mod selve kernen i det værdigrundlag, man arbejder efter på et hospice. Alle døende og deres pårørende skal have adgang til den rette omsorg, lindring og støtte, når de har behov for den, uanset hvem de er og hvor de befinder sig," siger Olav Nørgaard, formand for Hospice Forum Danmark.

Ifølge Hospice Forum Danmark må der nye initiativer til for, at alle får den lindring, som de har brug for ved livets afslutning.

"Der er både brug for at overveje, om der er hospicepladser nok, og om der bør oprettes flere hospicer, der hvor behovet er størst. Eksempelvis i Region Hovedstaden, hvor en tredjedel af de relevante patienter afvises pga. pladsmangel. Også på Fyn og i området syd for Aarhus (Skanderborg/Odder) ser vi et behov for nye hospicepladser. For de egne, hvor befolkningstætheden er en udfordring, har vi gode erfaringer med tværgående samarbejder, som kan udbredes. Det gælder eksempelvis Diakonissestiftelsens hospice, der har et organiseret samarbejde med Bornholms Hospital," fortæller Olav Nørgaard, formand for Hospice Forum Danmark.

Behovet for at få set på både antallet af hospicepladser, antallet af hospice og alternative løsninger bliver kun større med den demografiske udvikling. Der vil, ifølge Danmarks Statistik, være 59 procent flere personer over 80 år i Danmark i 2030 sammenlignet med i dag.

mj

Publiceret 18 August 2020 08:30