Debat: Vi er ikke andenrangsborgere

Jesper Damtoft på vegne af Svejstrup Borgerforening

I definition af historie i detstoredanske.lex.dk står der:

’Overleverede sagn og myter fra de mest forskellige egne af Jorden vidner om menneskets behov for at forstå sig selv i relation til tiden’.

Hvis der smages lidt på ordene fra detstoredanske.lex.dk – Overlevende sagn og myter - forskellige egne – behov for at forstå sig selv – så virker det mere og mere ubegribeligt, hvorfor Anders Nielsens mindesten skal flyttes?

Anders Nielsen er et sagn! Han er fra Svejstrup! Han var en del af egnen omkring Svejstrup Østergaard! Han er begravet på Dover Kirkegård!

Han er ikke fra området omkring Vestermølle! Hans levne giver ikke mening for mange i Skanderborg – da han er fra landet – så hvad er meningen med at flytte mindestenen?

Den eneste grund der efterhånden kan forklares, er den til stadighed almindelighed opfattelse at hver gang, der er noget i Skanderborg Kommune, som kan centraliseres, så skal det centraliseres!

Man kan spørge sig selv om:

1. Hvorfor er det kommet hertil?

2. Hvorfor skal alt centraliseres?

3. Og hvilken konsekvens har det for området?

For nr. 1: Det virker det efterhånden som om, at det eneste sted der må være udvikling i Skanderborg kommune, er omkring Skanderborg Fælleden – rigtig mange ressourcer er trukket dertil de seneste år!

For nr. 2: Som en direkte konsekvens af nr. 1, skal der hele tiden hentes mere kapital til Skanderborg Fælleden – det sker ved at lave besparelser alle andre steder i kommunen. Seneste eksempel herpå er forslaget om den nye skolestruktur! Spørgsmålet er imidlertid paradoksalt nok, hvor meget gavner Fælleden egentlig fællesskabet i kommunen – og ikke kun i Skanderborg by?

For nr. 3: Det bliver efterhånden et meget fattigt kulturelt fællesskab og til billige penge, der er tilbage omkring Svejstrup omegn mv. Hertil kommer, at de enkelte ting vi som landsby og omegn kan tilbyde, hele tiden bliver nedbrudt af Skanderborg kommune.

Alt i alt virker det endnu engang ikke som om Skanderborg Kommune vil landsbyerne, og vi skal som landsby endnu engang finde os i at blive behandlet som andenrangsborgere.

Vi vil som landsby og omegn bare gerne bevare de få ting, vi har tilbage af vores ’selvstændighed’, og dette indbefatter bevarelse af Anders Nielsens mindesten, hvor den er!

Publiceret 12 August 2020 13:00