Debat: Så kom dødsstødet

Kære medborgere, tænk jer om, men ikke partipolitisk, ej heller for længe, for tiden er ved at være opbrugt, og løbet er ved at være tabt.

Ole Hanberg, Klanghøj 28A, 8670 Låsby

Ole Hanberg, Klanghøj 28A, 8670 Låsby

5 år har politikerne (eller er det kommunens embedsvælde) trukket Låsbys og oplandets borgere rundt ved næsen. Endelig ser det ud til, at den beslutning, som dengang lå på bordet, men var godt gemt under et grimt rænkespil, nu bliver fundet frem og offentliggjort for os alle, selv om alt det grimme pynt, man forsøger at dække den med, ikke er slørende nok.

Brudte løfter i stribevis, især når det har drejet sig om stemmer. Masser af snak, uden at der er svaret på noget som helst. Det er lige før man med sikker og fast stemme kan sige, at den ene løgn efter den anden er bragt til torvs for at holde ro blandt borgerne (her menes naturligvis vælgerne).

Og hvad er det så egentlig, der her hentydes til?

Igen, igen og igen er det Plejecenter Søndervang i Låsby.

Afsenderen af dette indlæg har ret mange ubesvarede spørgsmål, som jeg glæder mig til at stille. Jeg får sandsynligvis aldrig de ærlige svar man burde kunne forvente, for det er svært at give ærlige svar med overbevisning, hvis man tidligere har sagt noget helt andet.

Men, kære gamle medborgere i Låsby – eller er ordet ældre bedre? – jeg er selv gammel, og vil gerne stå ved det, hvor er alle I, som faktisk i flere år har bifaldet det ønske, der er blevet fremsat så mange gange, at selv politikere og embedsmænd/kvinder må have set eller hørt en smule om det.

Jeg kan godt have en spids pen og en skarp mening, men (som man sagde i gamle dage) én svale gør ingen sommer, så hvor er I andre svaler. Vi skal være en stor flok, for at kunne hakke en del personer så meget oven i hovedet, at det vil hjælpe, hvor det bør hjælpe.

Kommunalpolitik er blevet en mærkelig størrelse, med eller uden en "Skanderborgmodel", som jeg bestemt ikke bryder mig om, da den for mig at se, fritager alle, det vil sige kontraktholdere, direktion og ikke at forglemme politikere, for ethvert ansvar.

Min mening er, at hvis man ikke lever op til det ansvar, man påtager sig, når man går ind i en i forvejen beskrevet stilling, bør man afskediges, som man bliver i det private erhvervsliv, og det er uanset om man er kontraktholder eller medlem af direktionen. Politikerne kan man ikke bare fyre, men man kan forsøge at huske alle de ting, man er uenig med dem om, til næste gang der er valg.

Og her er vi ved at nå sagens kerne: kommunalpolitikeres altovervejende opgave er, at styre kommunen til alle borgernes bedste, ikke ud fra egne partipolitiske meninger, ej heller ud fra egne afgørende ønsker og tanker om at sikre sig det vigtigste af alt, nemlig genvalg uden at have et reelt og synliggjort ansvar, for det er absolut ikke til borgernes bedste.

Så, kære medborgere, tænk jer om, men ikke partipolitisk, ej heller for længe, for tiden er ved at være opbrugt, og løbet er ved at være tabt.

Publiceret 10 August 2020 09:00