Claus Leick (SF) er formand for Miljø- og Planudvalget. Arkivfoto

Claus Leick (SF) er formand for Miljø- og Planudvalget. Arkivfoto

Debat:

Ny dagligvarebutik i Ry Øst

Claus Leick (SF), Skanderborg Byråd

debat Byrådet er enig om, at det er en god idé med en ny dagligevarebutik i Ry Øst. Det er kun placeringen, vi stadig drøfter, og det vil vi træffe endelig beslutning om i løbet af efteråret.

Det sker som et led i en større plan for hele området i Ry Øst, som trænger til mere sammenhængende planlægning ift. trafik, butikker, boliger mv.

Der har været holdt flere borgermøder om planlægningen af Ry Øst. Senest et meget velbesøgt møde sidste forår. Mange pegede her på fordelen ved at placere en 3. dagligvarebutik i sammenhæng med Netto og SuperBrugsen. Bl.a. for at undgå trafikkaos på Brunhøjvej, der også fungerer som skolevej for Gudenåskolen.

Et sammenhængende butiksområde var derfor den anbefaling, et enigt miljø- og planudvalg sidste år sendte til videre bearbejdning. Blandt andet med den tilføjelse, at der også skal arbejdes med fælles parkering, så handlende fremover kan nå tre butikker med deres indkøbsvogn uden at skulle flytte bilen undervejs.

En anden overvejelse for denne anbefaling er, at den nuværende rundkørsel ved Netto næppe kan klare både en ny dagligvarebutik på Uno-X grunden og et evt. fremtidig fjerde ben til Ry Hallerne mv.

Derfor kan man godt begynde at glæde sig til en ny dagligvarebutik i Ry Øst. Om det bliver en Rema1000, en Lidl, en Meny eller Aldi må tiden vise. Det er ikke byrådets opgave at give navngivne butikker fortrin frem for andre.

Byrådets opgave er derimod at sikre en gennemtænkt plan, der tager hensyn til trafikafviklingen, stiller miljøkrav om fx fælles parkering og sikrer en mere gennemtænkt blanding af boliger og erhverv.

Hvis man gerne vil have et billede af, hvordan trafiksituationen vil se ud, hvis der blev placeret en dagligvarebutik på Uno-X grunden, vil jeg anbefale at tage en tur til Skanderborg og følge trafikken på Vestergade/Vroldvej ved Rema1000 og Lidl. Det er ofte ren kaos med mange farlige situationer og en trafikafvikling, der hele tiden går i stå.

Det er et scenarie, som jeg vil gøre alt for, at vi undgår i Ry. Jeg glæder mig til en tredje dagligvarebutik i Ry og er helt sikker på, at der bliver rift blandt butikskæderne om den meget attraktive placering i Ry i sammenhæng med Netto og SuperBrugsen.

Publiceret 08 July 2020 14:15