Arkitekt Niels Henrik Petersen fra Skanderborgog tilbød menighedsrådet at opmale inskriptionen på gravstenen for Gottfried Rosenberg. Privatfoto

Arkitekt Niels Henrik Petersen fra Skanderborgog tilbød menighedsrådet at opmale inskriptionen på gravstenen for Gottfried Rosenberg. Privatfoto

Debat:

Nyt liv til gammel gravsten

Niels Dygaard, Møllebakken 12, Skanderborg

debat Har man jævnligt sin gang ude på Slotskirkegården, kan man i dag glæde sig over, at inskriptionen på en af de gamle gravsten er blevet malet op, så den nu fremtræder letlæselig.

I et læserbrev i Uge-Bladet opfordrede jeg for nogen tid siden menighedsrådet til at gøre noget ved de fine, gamle sten, hvor teksten på mange desværre næppe mere er læselig.

Denne opfordring læste bl.a. arkitekt, Niels Henrik Petersen og tilbød herefter menighedsrådet at opmale inskriptionen på gravstenen for Gottfried Rosenberg(1784 – 1849) og dennes hustru.

Gottfried Rosenberg var oberst ved det ingeniørkorps, der stod for anlægget af de moderne veje, som i første halvdel af 1800-tallet blev ført gennem Østjylland. Han ledede således også arbejdet med den nye landevej mellem Horsens og Århus, der i årene 1837-1839 førtes gennem Skanderborg.

Her slog han sig ned i 1830 og købte ejendommen på hjørnet af Borgergade og Louisenlund, som han boede i til sin død.

Det skulle glæde mig, om Niels Henrik Petersens udmærkede initiativ kunne inspirere andre, der kan svinge en pensel, til at henvende sig til menighedsrådet for en lignende aftale om andre af de fine, gamle mindesmærker.

Ikke mindst en anden gammel "krigersten" fortjener i den grad også at blive restaureret. Det drejer sig om gravstenen over generalmajor, Christian Peder Christensen, der var chef for jydsk dragonregiment.

Også hans liv udfoldede sig i 1700 og 1800-tallet – samtidig med at H.C. Andersen spadserede rundt i slotshaven på Holsteinborg Gods og fik ideerne til mange af sine eventyr, bl.a. Prinsessen på ærten og Den grimme ælling, og Adam Oehlenschläger sad under brede sjællandske bøge nær salten østerstrand og blev inspireret til vores nationalsang, 'Der er et yndigt land', mens digterpræsten Blicher med sin hund og sin bøsse vandrede rundt på den jyske hede, hvor han traf de menneskeskæbner, som danner rammen om hans fortællinger, bl.a. Hosekræmmeren. Og ude i den store, urolige verden besejrede englændernes Wellington Napoleon Bonaparte i det berømte slag ved Waterloo.

Disse gamle stene er således ikke blot gravsten, men kulturmindesmærker, der kan få tankerne til at flyve, så historiens vingesus fornemmes. Også derfor fortjener de at blive behandlet respektfuldt.

Publiceret 05 July 2020 11:25