Anders Nielsens mindesten skal ikke flyttes. Den hører til sognet, mener Dover menighedsråd. Arkivfoto

Anders Nielsens mindesten skal ikke flyttes. Den hører til sognet, mener Dover menighedsråd. Arkivfoto

Debat: Mindestenen for Anders Nielsen hører til i Dover sogn

Vi håber fornuften og respekten for historien må sejre, så mindestenen bliver, hvor den er, skriver Dover Menighedsråd, der føler sig kanøflet i striden om mindestenen

Erna Andersen på vegne af Dover Menighedsråd

debat Anders Nielsen blev født på Jægergården i Ry 10. maj 1859. Han blev forældreløs som 9-årig. Men god familie tog sig af ham, således tilbragte han som ung meget tid hos onklen Christen Andersen på Hemstok Østergård, Dover sogn.

Efter landbrugskandidat-uddannelsen på landbohøjskolen og en tid på Karise Højskole, hvor han mødte Kirstine Pedersen, blev de gift og købte Svejstrup Østergård, som de overtog 1. april 1882.

Familierne i Gl Rye og i Hemstok hjalp det unge par økonomisk. Anders Nielsen underviste i nogle år på Ry Højskole. Anders Nielsen udtrykte senere den store betydning, højskolerne havde for udviklingen af andelsbevægelsen, som han blev en af hovedarkitekterne bagved.

Anders Nielsens liv og levned er i den grad knyttet til vort lokale område.

Anders og Kirstine Nielsen er begravet på Dover Kirkegård. Nå der kommer besøgende på Dover kirkegård for at se gravstedet, har de ofte været forbi mindestenen. Ligeså har de besøgt det område, hvor Anders Nielsen startede sin voksne tilværelse efter endt uddannelse.

Mindestenen, gravstedet og gården giver en sammenhængende baggrund for at forstå det ophav, Anders Nielsens virke havde. Hvis man graver lidt dybere i lokalhistorien vil man forstå, hvorfor Anders Nielsen i sit organisatoriske arbejde aldrig glemte forbindelsen til det praktiske landbrug.

Det var landmandslivet på Svejstrup Østergård og dyrkningen af marken, hvor mindestenen står, der gav ham springbrættet til at blive formand for Skanderborg landboforening og derfra videre til formand for landbrugsrådet samt formand for andels organisationer.

Hvorfor skal mindestenen fjernes? Må vi ikke have noget historisk i vores sogn/lokalområde? Er det Skanderborg kommunes hensigt, at fjerne alt fra de mindre samfund og centralisere det hele i Skanderborg? Vi håber fornuften og respekten for historien må sejre, således at mindestenen bliver, hvor den er.

Publiceret 29 June 2020 14:15