Jeg har en konstruktiv ide til, hvordan vi kan komme videre i skolediskussionen. Hvis vi siger, at vi vender det hele om, sådan at børn, der kommer fra Skanderborg, for eksempel skal gå i skole i Gl. Rye, skriver Martin Dybdahl Andersen.

Jeg har en konstruktiv ide til, hvordan vi kan komme videre i skolediskussionen. Hvis vi siger, at vi vender det hele om, sådan at børn, der kommer fra Skanderborg, for eksempel skal gå i skole i Gl. Rye, skriver Martin Dybdahl Andersen.

Debat:

Hvad skal man egentlig prioritere – mindeanlæg eller skoler?

Hvis der er en lokal ildsjæl ude på Vestermølle, der gerne vil lave en hædersplads til Anders Nielsen, så lad ham da gøre det - og lad os i stedet diskutere skolestruktur

Martin Dybdahl Andersen, Lodbrogsvej 38, 8660 Skanderborg

DEBAT Jeg er af den opfattelse, at vores kulturarv er rigtig vigtig for vores forståelse af, hvem vi er som mennesker. Når det så er sagt, har jeg aldrig hørt om Anders Nielsen, der åbenbart var en rigtig stor personlighed inden for andelsbevægelsen her på egnen.

Det er jeg naturligvis rigtig ked af, men jeg er sådan set også af den opfattelse, at vores lokale demokrati er lidt for vigtigt til, at vi som politikere skal sidde og detailstyre, hvor et mindesmærke skal ligge og ikke skal ligge.

Hvis der er en lokal ildsjæl ude på Vestermølle, der gerne vil lave en hædersplads til Anders Nielsen, så lad ham da gøre det. Og lad os i stedet for diskutere, hvad vi gør med skolestrukturen, som jeg mener, er af væsentlig større interesse for det almindelige menneske.

Jeg er helt enig i den betragtning, som nogle har, at beregninger kan man ikke altid stole på, for jeg har mistillid til vores embedsværk i kommunen.

Jeg ved, hvordan politik fungerer. Det er nemlig sådan, at vi får nogle cirkatal fra embedsværket, men hvis der kommer lidt flere børn i Hørning for eksempel, som der står i modellen, så har vi et problem.

Jeg har en konstruktiv ide til, hvordan vi kan komme videre i skolediskussionen. Hvis vi siger, at vi vender det hele om, sådan at børn, der kommer fra Skanderborg, for eksempel skal gå i skole i Gl. Rye. Bare for at tage et eksempel. Jeg ved godt, vi får en masse problemer med forældrene, fordi de ikke har tid at køre de små i skole.

Jeg mener, at vi skal prøve at lege med på tankeeksperimentet, for vi ved erfaringsmæssigt, at små landsbyskoler kan være med til at sætte liv i de små byer. Hvem ved, måske kunne vi også få Anders Nielsen gjort lidt mere interessant for de små børn, hvis monumentet lå fem minutter fra skolen og ikke, som det er lige nu, ude i en skov, hvor der stort set ikke kommer et øje.

På den måde mener jeg, at vi får løst to problemer i ét. Men det er jo et spørgsmål om prioritering. Så hvad skal vi egentlig prioritere. Mit svar er at prioritere at få skolestrukturen på plads, så må vi tage det andet hen af vejen. Jeg er for øvrigt meget historieinteresseret, så det er ikke for at nedgøre Anders Nielsen, men jeg aner simpelthen ikke, hvem han er, og jeg er sikker på, at det ikke var hans enkes mening, dengang hun gik med til at få den statue opført.

Publiceret 20 June 2020 08:00