Debat: Midttrafik svarer Kirsten Skau

Midttrafik har i forbindelse med den begrænsede samkørsel opsat nogle retningslinjer for antallet af passagerer i Flextrafik-vognene

Christina Nysten Justesen, rådgiver i Flextrafik, Midttrafik

Debat Svar på debatindlæg: Jeg tør ikke køre med Flextrafik! af den 15. juni 2020, skrevet af Kirsten Skau, Alkenvej 48, 8660 Skanderborg

I debatindlægget skriver Kirsten Skau, at Midttrafik genoptog samkørsel i Flextrafik efter d. 27. maj 2020. Dette er korrekt, om end der fortsat er tale om begrænset samkørsel.

Midttrafik har i forbindelse med den begrænsede samkørsel opsat nogle retningslinjer for antallet af passagerer i Flextrafik-vognene. Dette i samarbejde med trafikselskaberne i Danmark og Dansk Persontransport. Samtidig er transportministeren også blevet fremlagt disse retningslinjer.

Af retningslinjerne fremgår følgende fordeling af kunder i Flextrafiks vogne:

Små vogne (Bil indrettet til højst 5 personer, chaufføren medregnet, uden kørestols-plads)

Forsæde v. chauffør er spærret for passagerer.

Max. 2 passagerer på bagsædet.

Liftvogne

Max. 2 passagerer eller 1 kørestol per sæderække.

Kun passagerer på fremadrettede sæder/kørestole ved vindue (ingen der kører baglæns)

Forsæde v. chauffør er spærret for passagerer.

Da Flextur er en åben kørselsordning for alle, kan Midttrafik ikke tilbyde solokørsel, ligesom der ikke kan tilbydes solokørsel i den almindelig kollektive trafik, som Flextur skal sidestilles med. I stedet vil Midttrafik gerne opfordre de kunder, som er i risikogruppen for smitte med Covid-19, om at kontakte deres bopælskommune med henblik på at forhøre sig om muligheden for visitering til handicapkørsel og derigennem måske mulighed for solokørsel.

Publiceret 20 June 2020 06:30