Debat:

Birte M. Andersen vil nupse andres penge

Jørgen Lund Christiansen, Alléen 52, Skanderborg

Byrådsmedlem Birte M. Andersens seneste skriv i UgeBladet er, udover øretæver til undertegnede for at påpege fejl i hendes tidligere indlæg – del af et brev til Skanderborg Kommune. BMA vil pålægge borgmester Frands Fischer at lave et omfattende materiale om Anders Nielsen-mindeanlægget. Bl.a. skal kommunen stille med en opgørelse over de midler, jeg har skaffet fra sponsorer og en vurdering af, hvorvidt disse penge kan anvendes til reetablering af anlægget på nuværende plads.

Glem det fru byrådsmedlem! Jeg har givet kommunen garanti for, at Møllelauget står inde for økonomien i flytteprojektet – sådan som jeg har vedrørende de 33 millioner kroner fra fonde, firmaer og foreninger, der de seneste 12 år af Vestermølles folkelige foreninger er investeret her og ved byggeslut er overdraget til kommunal ejendom. Jeg har 50 års erfaring som fundraiser. BMA tror vel ikke for alvor, at jeg deler korrespondance og telefonnotater herom med hende eller nogen anden? Tror hun virkelig, at penge bevilget til ét formål uden videre kan bruges til et andet? Blot tanken herom er rablende naiv og svarer til at kravle op i det højeste himmelbjergtræ.

For ordentligheds skyld skal jeg gentage, at hverken jeg eller andre på Vestermølle har fundet på, det forsømte anlæg ikke må reetableres til situationen før ødelæggelsen i 1959 – som oprindelig ønsket af Vestermølle og sponsorerne bag projektet. Tværtimod har vi imødekommet et kommunalt ønske om at tage imod anlægget – et ønske, som såvel danske andelsselskaber og landbruget som Anders og Kirstine Nielsens efterkommere har tilsluttet sig. Jeg véd godt, at BMA og andre har bearbejdet både familien, anlæggets ejer og nogle af bevillingsgiverne for at få dem til at skifte mening. Ingen har lyttet til hende. Alle fastholder idéen i kommunens forslag om at flytte anlægget til et sted med gode toiletfaciliteter, P-forhold og muligheder for at spise medbragt mad eller frekventere restauranten på Vestermølle. Undervejs skulle BMA endda have fået en udtalelse til eftertanke: Det der med, at Lincoln Memorial står i Washington og ikke i hjemstaten, hvordan skal vi forholde os til det?

Det er forkert, når BMA hævder, Kirstine Nielsen har overdraget et mindeanlæg med grund. Forholdet er, at kommunen modtog grunden med et anlæg på - og formedelst betaling forpligtede sig til at vedligeholde og passe det. Den pligt, som ikke efterleves, kan kommunen nu slippe ud af.

Nok boede Anders Nielsen i Svejstrup, mens hans virke var landsdækkende. Og snævert lokalt har han for eftertiden ikke betydet så meget, at der er dannet f.eks. en torsdagsgruppe, som på frivillig base har sørget for vedligehold hen over sommeren. Det havde da været en god borgerlig reaktion på kommunens manglende indsats i forhold til en aftale med sognerådsformanden i Dover for 90 år siden.

Publiceret 16 June 2020 14:30