Debat: Vigtigt med politisk behandling af mindeanlæg

Hver by og hver egn har sine mindesmærker og sin erindringskultur. Monumenter og mindesmærker er rejst for at fortælle samtiden og eftertiden om begivenheder og personer af særlig betydning for en egn.

Mindesten og anlæg for Anders Nielsen, Svejstrup Østergård, er netop et eksempel på dette og en vigtig del af kulturlandskabet på denne egn.

Jeg skal love for, det er noget af en svada, Jørgen Lund Christiansen sender efter mig, fordi jeg som byrådsmedlem tillader mig at have en mening om Anders Nielsens mindesten og vores kulturlandskab.

Uha, sikke dog et sprog og en tone. Men ham om det - det taler for sig selv.

Jeg interesserer mig for sagen og substansen. Jeg er derfor glad for, at byrådet 27. maj besluttede, at forslaget om flytningen af mindestenen nu sendes til politisk behandling i Kultur-Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget, hvor jeg er næstformand.

Sagen er jo den at enken, Kirstine Nielsen, overdrog anlæg og mindesten til det daværende Dover Sogneråd, med det udtrykkelige ønske, som er nedfældet i skødet, at mindestenen aldrig blev fjernet.

Den politiske behandling af sagen er vigtig, og det er derfor også min forventning, at vi i udvalget får en grundig og dækkende fremstilling af sagen og forløbet.

I den forbindelse mener jeg, at der skal udarbejdes et uvildigt juridisk notat om definitionen og praksis vedrørende begrebet 'påtaleretten' og slægtens evt. rettigheder i sagen.

I forhold til flytningen til proprietærgården Vestermølle, er mit ønske, at vi ser nærmere på Anders Nielsens relationer til stedet.

Jeg mener ligeledes, det er relevant med en redegørelse for det af Jørgen Lund Christiansen påståede afslag på udarbejdelse af lokalplan forslag for nyt anlæg på stedet. En tanke, som jeg i øvrigt støtter, og gerne vil arbejde videre med.

Jeg håber, når sagen kommer på vores dagsorden, at vi får en oplyst og seriøs debat om denne væsentlige mindesten og anlæg. At udvalg og byråd vil træffe den rigtige beslutning, som er i overensstemmelse med enkens ønsker, lokalsamfundets interesser og til bevarelse af vores smukke kulturlandskab.

Publiceret 13 June 2020 09:30