Debat: Udlicitering med omtanke er OK

Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Kjeld JensenByrådsmedlemmer for DF

I en artikel under overskriften: 'En gammel traver om udligning' har Anders Skriver, fra Socialdemokratiet, været ude at drille Venstre og Konservative, fordi de taler om mere udlicitering. I den forbindelse vil vi i al mindelighed blot minde Anders Skriver om, at en af de største fortalere for udlicitering i Skanderborg Kommune er Socialdemokratiet.

I efteråret 2012 var der mange billeder af den tidligere socialdemokratiske borgmester, Jørgen Gaarde, der storsmilende underskrev en kontrakt med NCC Roads A/S. En kontrakt som forpligtede kommunen til at betale 118.980.000 kroner for vedligeholdelsen af veje og stier uden for de store byer.

Et samlet byråd inklusive de rødeste røde partier hyllede udliciteringen. Herunder brugen af de næsten 120 millioner kroner, der gik til en privat aktør. En udlicitering, som borgerne i Skanderborg Kommune har nydt godt af, og som vi har været glade for i Dansk Folkeparti.

Hvad Dansk Folkeparti siger nej til, er konkurrenceudsættelse (udlicitering) på de områder, der har med sårbare borgere at gøre. Udlicitering af tøjvask på plejecentrene blev for eksempel ikke til noget, fordi Dansk Folkeparti sagde nej! Vi er og bliver ikke tilhængere af udliciteringer på de plejekrævende områder.

I Dansk Folkeparti ønsker vi ganske simpelt ikke at gamble med de berørte borgeres sikkerhed for en stabil pleje… og kommunen havner ikke i en situation, hvor et eksternt firma går konkurs… med det kaos, som det erfaringsmæssigt kaster af sig.

I Dansk Folkeparti har vi principielt ikke noget mod udlicitering, men det skal ikke ske med 'hovedet under armen', som der har været en tilbøjelighed til med de forslag, vi har set, og det skal slet ikke været båret af ideologi.

Fremlægger socialdemokraterne igen i år 'den gamle traver' om at konkurrenceudsætte tøjvask på plejecentrene, på trods af den viden budgetforhandlerne har, så vidner det om en total manglende rettidig omhu - og så må vi nok engang sige stop!

Lad os starte med at se på mulighederne for at konkurrenceudsætte driften af det kommende Skanderborg Søbad.

Publiceret 11 June 2020 14:00